Selecteer een pagina

Gemeenteberichten

Vacatures in kerkenraad en werkgroepen

Met deze brief willen we onze zorg met u delen over de vervulling van vacatures in het bestuur van Damsterboord.
In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal ervaren mensen die jarenlang met enthousiasme hun bijdrage hebben geleverd. Dit betekent onder meer dat het College van Kerkrentmeesters geen voorzitter heeft. Gelukkig is er een tijdelijke waarnemer, maar we zijn op zoek naar een nieuwe vaste voorzitter.
Dit jaar komen er drie vacatures bij: die van voorzitter van de werkgroep diaconie, de werkgroep pastoraat en de kerkenraad. Hoe vullen we die vacatures op?
Er zijn mensen gevraagd maar zij kunnen niet op ons verzoek ingaan, en daar kunnen ook goede redenen voor zijn, die we respecteren. Maar het is wel nodig dat die vacatures weer vervuld worden.
Lees verder…

In memoriam: Adri Sevenster

Op 25 januari 2021 is Adri Sevenster overleden. In de jaren ’70 en ’80 was hij verbonden aan onze gemeente, die toen de naam droeg: Hervormde Gemeente Noorddijk-Middelbert, Lewenborg en omstreken. (Later: Hervormde gemeente Oosterhunze en na het Samen-op-Weg proces kwam de huidige naam: Damsterboord.) 
De jaren ’70 waren voor Lewenborg de jaren van opbouw en vernieuwing: de oecumene bloeide! De oecumenische diensten op de eerste zondag van de maand, waarin toen de 3 pastores samen voorgingen, waren hoogtepunten. Er was een intensieve samenwerking van de kerken met het wijkcentrum het “Dok”, en met het gezondheidscentrum.
Adri was voorstander van het vernieuwen van de liturgie, stimuleerde betrokkenheid met de Vredesbeweging en was actief betrokken bij de armoedebestrijding in Oost-Groningen.
Lees verder…

Nieuwe kerkenraadsleden

Op zondag 13 december 2020 hebben we twee nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen: Evert Benthem en Christina Huisman. Zij stellen zichzelf voor.
Lees verder…

Protocollen versie 2, oktober 2020

– 1a: kerkdiensten Stefanuskerk
– 1b: samenvatting voor kerkgangers
– 2:  verhuur Stefanuskerk
– 3:  vergaderingen Kerkenheem