Selecteer een pagina

Werkgroep Pastoraat

Pastoraat is een kerkelijk woord dat heel eenvoudig betekent: omzien naar elkaar. Het is één van de kerntaken van een kerk. Pastoraat in de plaatselijke gemeente is de zorg en aandacht die de gemeenteleden voor elkaar hebben, omdat zij een gemeenschap in Christus vormen. Naar elkaar omzien en de ander horen en zien, ook buiten de gemeente, staan hierbij centraal.
Pastoraat komt in de eerste plaats tot uitdrukking in aandacht voor elkaars levensverhaal, voor de vragen die komen en blijven, de moeilijkheden en de vreugde, het verdriet en de hoop, het onoplosbare en de dankbaarheid. Pastoraat gebeurt belangeloos en dient geen ander doel dan de aandacht zelf. Kort gezegd: ‘je aandacht is je boodschap’.

Pastoraat is een functie van de hele gemeente en ontstaat daar, waar mensen elkaar aandacht schenken vanuit hun verbondenheid met de gemeente. Een groot deel gebeurt spontaan. Een ander deel wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit de werkgroep pastoraat (namens de kerkenraad). Het omzien naar elkaar gebeurt in de ontmoeting. Er zijn verscheidene mogelijkheden om elkaar te ontmoeten: in een individueel gesprek, in een informele ontmoeting of in en rond de eredienst.

Verder worden er bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd rond een bepaald thema, er zijn gespreksgroepen en voor de verschillende doelgroepen zijn er bezoekgroepen. Daarnaast worden mensen bezocht bij ziekte of in moeilijke omstandigheden. De pastorale zorg zoekt actief verbinding, maar men kan ook altijd zelf contact opnemen als er vragen zijn of als er behoefte is aan een gesprek met de predikant of een vrijwilliger.
De werkgroep pastoraat bestaat uit ouderlingen, zij maken deel uit van de kerkenraad, en overige werkgroepleden. Iedereen heeft een specifiek aandachtsgebied.

maart 2020

Pastorale toerustingsavond

Op maandag 16 maart is er een pastorale toerustingsavond. Het onderwerp is “Omgaan met emoties”.

Iedereen die wel eens een bezoek brengt, weet dat emoties bij een gesprek horen. Eigen emoties, emoties van de gesprekspartner. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Welke gezichtspunten kunnen ons helpen?
Daar besteden we aandacht aan op onze jaarlijkse toerustingsavond. We kijken naar onze eigen ervaringen, die delen we met elkaar. Daar zit vast een hoop herkenning in en misschien ook wel verrassende gezichtspunten.
Samen kijken we naar een kort filmpje (een paar minuten maar) van een gesprek met emoties en bedenken we hoe het gesprek verder zou kunnen gaan.
Tenslotte verkennen we “alternatieven” voor een pastoraal bezoek, zoals een wandeling, foto’s kijken en meer.

Deze avond is bedoeld voor ieder die wel eens een bezoek brengt, spontaan, onderling binnen de gemeente, als ouderenbezoeker, welkomstbezoeker, ziekenbezoeker of nog anders.
We hopen veel geïnteresseerden te mogen begroeten!

In het kort

wat: pastorale toerustingsavond over omgaan met emoties
waar: Kerkenheem (vervoer nodig? bel Ellen Rigtering: 06-20418266)
wanneer: maandag 16 maart, 19.45-21.45 uur
voor wie: ieder die wel eens een bezoek brengt
leiding: Ellen Rigtering en ds. Jan Wilts