Werkgroep Pastoraat

Pastoraat is een kerkelijk woord dat heel eenvoudig betekent: omzien naar elkaar. Het is één van de kerntaken van een kerk. Pastoraat in de plaatselijke gemeente is de zorg en aandacht die de gemeenteleden voor elkaar hebben, omdat zij een gemeenschap in Christus vormen. Naar elkaar omzien en de ander horen en zien, ook buiten de gemeente, staan hierbij centraal.
Pastoraat komt in de eerste plaats tot uitdrukking in aandacht voor elkaars levensverhaal, voor de vragen die komen en blijven, de moeilijkheden en de vreugde, het verdriet en de hoop, het onoplosbare en de dankbaarheid. Pastoraat gebeurt belangeloos en dient geen ander doel dan de aandacht zelf. Kort gezegd: ‘je aandacht is je boodschap’.

Pastoraat is een functie van de hele gemeente en ontstaat daar, waar mensen elkaar aandacht schenken vanuit hun verbondenheid met de gemeente. Een groot deel gebeurt spontaan. Een ander deel wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit de werkgroep pastoraat (namens de kerkenraad). Het omzien naar elkaar gebeurt in de ontmoeting. Er zijn verscheidene mogelijkheden om elkaar te ontmoeten: in een individueel gesprek, in een informele ontmoeting of in en rond de eredienst.

Verder worden er bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd rond een bepaald thema, er zijn gespreksgroepen en voor de verschillende doelgroepen zijn er bezoekgroepen. Daarnaast worden mensen bezocht bij ziekte of in moeilijke omstandigheden. De pastorale zorg zoekt actief verbinding, maar men kan ook altijd zelf contact opnemen als er vragen zijn of als er behoefte is aan een gesprek met de predikant of een vrijwilliger.
De werkgroep pastoraat bestaat uit ouderlingen, zij maken deel uit van de kerkenraad, en overige werkgroepleden. Iedereen heeft een specifiek aandachtsgebied.

Werkplan WGP 2020-2022

Voor de komende jaren wil de werkgroep pastoraat uitvoering geven aan de taken die in het beleidsplan 2020-2025 van de gemeente worden omschreven. De kerkenraad heeft het concept werkplan half juni 2020 goedgekeurd.