Ds. Jan Wilts

Sinds 2012 ben ik predikant in Damsterboord. Ik werk er graag. Want Damsterboord is een kerkelijke gemeente met een mooi team van vrijwilligers en geïnteresseerde kerkgangers.

Er is een goede mix van ruimte om je eigen weg te vinden en betrokkenheid op elkaar. Vragen kunnen eerlijk gesteld worden, ook als we geen antwoord weten.

Damsterboord doet mee aan activiteiten in de dorpen en de stadswijken (Lewenborg, Ulgersmaborg) rond de Stefanuskerk van Noorddijk. Zo hoort het ook, vind ik: een kerk die meedoet in de samenleving en zich niet afzondert.

Mijn theologische opleiding heb gevolgd aan de RUG in Groningen en afgerond met een doctoraal examen en een kerkelijk examen. Sinds 1987 ben ik predikant, begonnen in de Hervormde Gemeente Beemster, later in een aantal dorpen rond Scharnegoutum, daarna in Hoogezand-Sappemeer en nu dus in Damsterboord.

In de theologie gaat mijn aandacht uit naar een bijbeluitleg waarin inzichten uit de bijbelwetenschap gecombineerd worden met andere inzichten, met name de benadering van postmoderne filosofen. In mijn zondagse preken probeer ik vanuit deze invalshoek de vragen uit ons leven en er ervaringen die we opdoen te verbinden met de oude verhalen. Een deel van mijn nascholing besteed ik om hierin bij te blijven.

In het pastoraat (huisbezoeken, ziekenbezoeken en andere contacten) luister ik naar de levensverhalen van mensen. Het is mijn overtuiging dat het leven gegeven is en dat aandacht voor het verhaal daarvan van eerbied voor de gever getuigt. En verder: oplossingen heb ik niet – ik ben geen therapeut – maar wel twee oren. In mijn pastorale werk ben ik gevormd door de Voortgezette Opleiding “Contextueel Pastoraat”. Af en toe volg ik nog een Masterclass hierin, of een opfriscursus. 

Contact

Voor een kennismakingsgesprek kunt u gerust contact met me opnemen. Voordat ik kom, zal ik altijd een afspraak maken. Een gesprek kan zijn om kennis te maken, maar ook

  • om aandacht vrij te maken voor het verhaal van uw leven,
  • bij vragen rond zingeving en geloof,
  • om een oriënterend gesprek over dopen, huwelijk of uitvaart,
  • om verheldering bij moeilijke beslissingen,
  • om aandacht in een periode van ziekte, verdriet of moeilijkheden in gezin of relatie

U kunt me bereiken door een mailtje te sturen
janwilts@damsterboord.nl of te bellen: 050.2808863.