Ledenadministratie

De ledenadministratie heeft als voornaamste taak het actueel houden van het ledenregister van de Protestantse Gemeente Damsterboord.
Het mailadres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@damsterboord.nl 

Inschrijving

Staat u nog niet ingeschreven bij Damsterboord, maar wilt u wel lid worden, dan kunt u het inschrijfformulier invullen en mailen aan de ledenadministratie.

Belijdende leden en doopleden worden geregistreerd als lid, maar u kunt ook gastlid of vriend worden. Een gastlid is lid van een andere gemeente, maar kan zich, als hij zich bij onze gemeente thuis voelt, ook bij ons laten inschrijven. Als u niet gedoopt bent kunt u vriend bij ons worden.
Als u wel lid bent, maar uw gezinsleden of partner zijn dat niet, dan kunnen zij, op hun verzoek, ingeschreven worden als ‘meegeregistreerd gezinslid’. Pasgeboren kinderen kunnen op verzoek van één of beide ouders ingeschreven worden als meegeregistreerd gezinslid.

De Protestantse gemeente Damsterboord wil graag haar leden zoveel mogelijk via e-mail op de hoogte houden over zaken die onze kerk en de gemeente aangaan. 
Hiervoor kunt u toestemming geven via dit 
emailtoestemmingsformulier. 

Verhuizing

Een verhuizing binnen onze gemeente kunt u ook doorgeven door een mail te sturen aan de ledenadministratie. Een verhuizing naar een nieuwe protestantse gemeente wordt via de gemeentelijke basisadministratie doorgegeven tenzij u daar geen toestemming voor hebt gegeven.

Geboorte

Wilt u bij een geboorte zo vriendelijk zijn een kaartje te sturen naar de kerkenraad. U kunt ook via een mail aan de ledenadministratie melding maken van de gezinsuitbreiding. Uw kind kan dan desgewenst ingeschreven worden als meegeregistreerd gezinslid.

Overlijden

Voor het melden van een overlijden kunt u bericht sturen aan de kerkenraad.

Overschrijving naar een andere Protestantse Gemeente

Hoewel de Protestantse Gemeente Damsterboord in Groningen ligt is het een zelfstandige gemeente en hoort dus niet bij de andere PKN gemeenten in de stad. Wanneer u zich niet thuis voelt bij Damsterboord kunt U overschrijving aanvragen. Hoe gaat dat in z’n werk?

U stuurt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek naar Protestantse Gemeente Damsterboord, Postbus 9145, 9703 LC Groningen of per mail aan de scriba: scriba@damsterboord.nl
Deze legt uw verzoek neer bij de kerkenraad van de nieuwe protestantse gemeente en bij de kerkenraad van de oorspronkelijke gemeente, in dit geval dus Damsterboord.

Uitschrijving

Als u geen lid meer wilt zijn van de kerk kunt U zich laten uitschrijven door het uitschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar Protestantse Gemeente Damsterboord, Postbus 9145, 9703 LC Groningen of per mail aan de scriba: scriba@damsterboord.nl
Als er meer leden uit het gezin moeten worden uitgeschreven, vermeldt u dan al deze namen. Voor kinderen onder de 18 jaar kunnen de ouders tekenen.
Ook kunt u een handmatig ondertekende brief sturen waarin u vermeldt dat u zich wilt laten uitschrijven.