Beleidsplan 2020-2025

In het beleidsplan 2020-2025 zijn twee kernwaarden geformuleerd: ‘kennen’ en ‘gekend zijn’.
Het moderamen van de Protestantse Gemeente Damsterboord heeft vanuit die waarden het beleidsplan voor de gemeente geschreven.

Het beleidsplan is goedgekeurd door de kerkenraad nadat het ter goedkeuring aan de gemeenteleden is voorgelegd. Het geeft richting aan de te maken beleidskeuzes.

Download hier het beleidsplan 2020-2025.