Selecteer een pagina

Beleidsplan 2014-2019

Op verzoek van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Damsterboord werd in 2014 een beleidsplancommissie opgericht.
Deze commissie  heeft twee kernwaarden geformuleerd: ‘verbinding’ en ‘toegankelijkheid’, en vanuit die waarden het beleidsplan voor de gemeente geschreven.

Het beleidsplan is goedgekeurd door de kerkenraad nadat het ter goedkeuring aan de gemeenteleden is voorgelegd. Het geeft richting aan de te maken beleidskeuzes.

Download hier het beleidsplan 2014-2019