Selecteer een pagina

Conceptbeleidsplan 2020-2025

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad zich gebogen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Het concept is nu zover dat we er graag met u als gemeente over in gesprek gaan.
We nodigen u daarvoor uit op zondag 23 februari 2020 na de dienst in Kerkenheem.
Om het gesprek op gang te helpen zijn er een aantal vragen geformuleerd bij de verschillende onderdelen, die staan in rood. Maar natuurlijk kunt u ook andere onderwerpen aan de orde stellen.
Vanaf eind januari zullen er ook exemplaren beschikbaar zijn in de Stefanuskerk.

Download hier het Conceptbeleidsplan (met vragen) 2020-2025

Beleidsplan 2014-2019

Op verzoek van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Damsterboord werd in 2014 een beleidsplancommissie opgericht.
Deze commissie  heeft twee kernwaarden geformuleerd: ‘verbinding’ en ‘toegankelijkheid’, en vanuit die waarden het beleidsplan voor de gemeente geschreven.

Het beleidsplan is goedgekeurd door de kerkenraad nadat het ter goedkeuring aan de gemeenteleden is voorgelegd. Het geeft richting aan de te maken beleidskeuzes.

Download hier het beleidsplan 2014-2019