Pioniersplek Overstag

Wij zijn een actieve groep mensen met verschillende achtergronden en zijn vanuit de pioniersplek Overstag actief in de wijk Lewenborg. Overstag is vanaf 2020 als officiële pioniersplek  van start gegaan.
Deze pioniersplek is opgestart in verbinding met de Protestantse Gemeente Damsterboord in Lewenborg en wordt gedragen door enthousiaste leden uit verschillende kerken in Groningen die samen het pioniersteam vormen.

Voor meer informatie zie de website van Overstag

Het Pioniersteam Overstag
Arie-Pieter Schep, Annie van Dam, Isaac Wolters, Judith Koopman-Huisman

2024

Ga voor een terugblik op de activiteiten van afgelopen maanden naar de website van Overstag: https://overstag-lewenborg.nl/terugblik-activiteiten/