Impressie van een bevestiging

Zondag 13 december 2020 mochten we in de kerkdienst twee ambtsdragers bevestigen: Evert Benthem en Christina Huisman. Christina werd pastoraal ouderling en Evert ouderling-kerkrentmeester. Twee nieuwe leden in de kerkenraad. Daar zijn we blij mee.

Lees verder…

 

Themadienst ‘Gezin’

De laatste zondag van september 2020 was de dienst nog weer anders dan in deze periode gebruikelijk is, het was een speciale gezinsdienst. Er waren dan ook veel kinderen aanwezig en ze mochten, als ze wilden, zelfs helemaal vooraan in de kerk zitten!
Voor aanvang van de dienst klonken er welbekende kinderliedjes, waaronder Altijd is Kortjakje ziek, herkenbaar voor oud en jong.

Lees verder…

Paasviering in coronatijd

Inmiddels zijn we er een beetje aan gewend; nu we niet meer naar de kerk kunnen, luisteren we thuis naar de kerkomroep. Het vaste team dat de diensten mogelijk maakt bestaat uit Reinder de koster, Gerard de organist, de cantor – tot nu toe meestal Helmer -, een wisselende lector en natuurlijk Jan onze predikant. Iedereen zit in de kleine kring om de avondmaalstafel.

Lees verder… 
Bekijk de foto’s

Themadienst ‘Wij en het klimaat’

Zondag 26 januari 2020 was de dienst anders dan anders: met als thema ‘Wij en ons klimaat’  werd de gemeente aan het werk gezet.
Na de opening van de dienst in Kerkenheem werden de aanwezigen, na een korte introductie,  opgesplitst in een aantal groepjes. Elk groepje had een eigen opdracht: onder andere het maken van een poster, een lied en een ‘Loesje’.

Lees verder…

Kerstspel 25 december 2019

Na de traditionele kerstnachtvieringen was het op kerstmorgen de beurt aan de kinderen. Het is inmiddels een mooie traditie geworden dat er op kerstmorgen een kerstspel wordt opgevoerd door alle kinderen die in de kerk zijn.
Ook dit jaar was het weer prachtig om te zien hoe iedereen zich in zijn of haar rol inleefde.

Lees verder…

 

Op bezoek bij een Roemeens-orthodoxe dienst, 2 november 2019

Op bezoek bij onze buren.

Tot 2 jaar geleden was er voor onze gemeente nog een keer per maand een kerkdienst in Middelbert, daarvoor nog twee keer per maand en voor het samengaan van de kerkelijke gemeente Middelbert met de kerkelijke gemeente Noorddijk (in de jaren ’70) was er iedere zondag een kerkdienst in de Maartenskerk te Middelbert.

In 1974 ging het eigendom van deze kerk over naar de Stichting Oude Groninger kerken en vanaf die tijd zijn er regelmatig concerten, soms een begrafenisdienst en vanuit de gemeente Damsterboord nog eens per jaar, met Pinksteren, een muziekdienst.
Vanaf 2018 wordt deze kerk één zondag per maand gehuurd door de Roemeens-orthodoxe kerk.

In de werkgroep pastoraat waren we nieuwsgierig naar deze vorm van kerk–zijn en daar ontstond het idee om eens kennis te maken met onze “buren”. Twee leden van deze groep maakten een afspraak met een Nederlandssprekend parochielid en waren op 2 november jl. te gast in de Maartenskerk in Middelbert.

Lees verder…

Buurten met een Bakkie

“We hebben zulke mooie gesprekken gehad………!!!”

Het begon met een briefje. “Hallo buren, binnenkort gezellig een bakkie samen doen?”
Dat briefje vonden bewoners van het Kraaienest in hun brievenbus. Met een mooie foto van “hun Buren”.

Een paar dagen laten stonden de buren op de stoep bij het Kraaienest. In tweetallen gingen ze vanuit De Oude Bieb op pad. Met een mandje met koffie, thee en heerlijke roomboterkoekjes. Want dat hoort bij een gezellig bakkie met je buren.

Lees verder…

Kerkendag Ring Groningen 12 oktober 2019

De ring Groningen bestaat uit zestien (wijk)gemeenten en twee werkgemeenschappen van predikanten.

In 2018 werd de eerste ontmoetingsdag (kerkendag) voor gemeenteleden en predikanten georganiseerd in Zuidbroek. Het thema van die dag was heel toepasselijk, ‘verbinding’.
Dit jaar organiseerde de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) de bijeenkomst; zij kozen het thema: ‘De kerk naar buiten’.

Op zaterdag 12 oktober werd iedereen om 9.30 uur welkom geheten op de Bed-Bad-Brood boot van INLIA. Voor velen van het gezelschap de eerste keer om daar naar binnen te gaan. Het is een slaapboot die gehuurd wordt door INLIA; eenzelfde soort schip dat de Stichting De Zonnebloem gebruikt voor haar vakanties.

Lees verder…

Oogstdienst 22 september 2019

Op 22 september hebben we samen de oogstdienst gevierd in de Stefanuskerk en waren we dankbaar voor de rijke oogst en goede gaven die we ook dit jaar weer mochten ontvangen ten gunste van de voedselbank.

Lees verder…

 

 

Buurtcamping 12 tot en met 14 juli 2019

Verslag vanuit de buurtcamping in Lewenborg van 12 tot en met 14 juli 2019
Er is een fotoalbum van deze activiteit.

Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer door heel veel vrijwilligers hard gewerkt om de buurtcamping mogelijk te maken.
Het doel is tweeledig: wijkbewoners met elkaar in contact brengen, maar ook bewoners met een kleine portemonnee de mogelijkheid geven er even uit te zijn. Lees verder…

 

Ouderenmiddag 29 juni 2019

Wat hadden wij een supergezellige middag 29 juni  jl.

Het thema voor deze middag was: “Ontmoeten”.
Letterlijke betekenis: met iemand kennismaken en een gesprek voeren.

Lees verder…

 

 

Afsluiting Prokkelweek 16 juni 2019

Zondag 16 juni jl. hebben we de jaarlijkse Prokkelweek, met een weekje vertraging vanwege Pinksteren, afgesloten met de Prokkelkerkdienst. Deze dienst is inmiddels een traditie binnen onze gemeente Damsterboord.
Aan de dienst – voorafgegaan door een generale repetitie op zaterdagmiddag – werd meegewerkt door het Prokkelorkest: mensen met en zonder beperking die samen muziek maakten en met Gerard, onze organist, voor deze keer op het harmonium, de gemeente begeleiden. Lees verder…

Kinderdienst 19 mei 2019

Samen met de kindernevendienstleiding is een prachtige speciale “kinderdienst “voorbereid. Een dienst waarbij alles anders dan anders ging.
Als Bijbelverhaal was gekozen voor de “verloren zoon”.

Lees verder…