Contact 

Postadres:
Postbus 9145, 9703 LC Groningen

Bezoekadressen:
Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, 9734 AT Groningen
Kerkenheem, Noorddijkerweg 12, 9734 AT Groningen
Emmauskerk, Ra 4, 9733 HS Groningen

Algemene informatie
informatie@damsterboord.nl 

Predikant
Vacant

Scriba
Janny Wieringa
scriba@damsterboord.nl en 050-5414587
Postbus 9145, 9703 LC Groningen

Voorzitter Kerkenraad
Lieuwe Giethoorn
voorzitter@damsterboord.nl en 050-5418091 / 06-30060613

Kerkrentmeesters
Henk van Dijk, waarnemend voorzitter
(bereikbaar via het secretariaat kerkrentmeesters)

Henk Heidekamp, secretaris
krm@damsterboord.nl

Diaconie
Joke Smit, voorzitter
(bereikbaar via het secretariaat diaconie)

Tiny Rienstra, secretariaat
diaconie@damsterboord.nl

Pastoraat
Ellen Rigtering, voorzitter
pastoraat@damsterboord.nl

Ledenadministratie
Sita Kuper en Jelle Wijbenga
ledenadministratie@damsterboord.nl

Koster
Reinder de Jager
koster@damsterboord.nl en 06-50589117

Organist
Gerard van Reenen
050-3010793

Oppas
informatie@damsterboord.nl

Verhuur Kerkenheem en Stefanuskerk:
Reinder de Jager
koster@damsterboord.nl en 06-50589117

Kerkblad Rotonde
Redactie
redactie@kerkbladrotonde.nl

Administratie Rotonde
administratie@kerkbladrotonde.nl

Wijkcorrespondent Kerk in Stad
Andrea Werkman
kopij@damsterboord.nl

Webmaster
Anneliese Smoorenburg en Dennis van der Laan
webmaster@damsterboord.nl