Vergaderverslagen

Vanuit de kerkrentmeesters – januari 2023

De afgelopen maanden hebben de kerkrentmeesters het extra druk gehad met de financiën. Zoals als altijd aan het eind van het kalenderjaar.
Er moet een begroting komen voor het komende jaar en de banken, waar we ons kapitaal belegd hebben, zitten ook niet stil. Veel werk niet alleen voor onze penningmeester, maar ook voor de voorzitter en de secretaris. Gelukkig kunnen we daarvoor ook altijd nog een beroep doen op deskundigen buiten onze eigen groep.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – december 2022

Om een aantal zaken af te handelen en bij andere de vaart erin te houden hadden we nog een vergadering in december.
Ter opening hoorden we het gedicht “Herfst” van Jaap Zijlstra (liedboek blz. 1195).
Eén van de zaken die we konden afhandelen is de “Plaatselijke Regeling”. Na nog een laatste kleine wijziging werd de regeling definitief vastgesteld. Dit tot vreugde van velen en zeker ook van de voorzitter, die hiervoor veel werk heeft verricht. De tekst is te vinden op onze website.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkrentmeesters – najaar 2022

Waar het voorjaar in het teken staat van de jaarrekening, is de herfst de tijd dat de kerkrentmeesters zich buigen over de begroting voor het nieuwe jaar. Dan passeren alle posten waar de kerkrentmeesters zich mee bezig houden.
Voor 2023 hangt de vlag er duidelijk anders bij dan vorige herfst, waar we ons bogen over de begroting van het lopende jaar. Dit jaar staat in het teken van een oorlog op ons continent, het staat in het teken van een vluchtelingencrisis en van hoog opgedreven energietarieven. Elk jaar weten we dat we een niet-sluitende begroting hebben, maar dat we het met een goed vermogensbeleid goed weten op te vangen.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – september 2022

Na vele mooie -maar soms toch ook voor menigeen te veel en te warme- zomerdagen werd er voor het eerst weer met frisse moed vergaderd.
Op 1 september ’22 kwam de KKR bijna voltallig bijeen en had het genoegen om de classispredikant Ds. J. Hommes op visite te krijgen voor een goed gesprek.
De vergadering werd geopend met een vluchtelingengebed. Dit met in gedachten de ernstige crisissituatie omtrent het vastlopen van de opvang van vluchtelingen door het COA (het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), en alles daaromheen. Hier werd later in de vergadering op terug gekomen in verband met de oproep van INLIA aan de protestantse kerken om hierin mee te denken, en waar mogelijk hulp te verlenen met betrekking tot de opvang.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – juni 2022

Impressie van de kerkenraadsvergadering op 7 juni 2022
‘Hoe ga je om met onhebbelijk geuite kritiek?’ Met die vraag begonnen we de vergadering. We lazen een spreuk met als boodschap: luister naar de inhoud, maar laat de onhebbelijkheid bij de ander!     In één moeite door lieten we ons inspireren door een artikel op de website van de PKN ‘Wat betekent het om ambtsdrager te zijn?’ (www.pkn.nl trefwoord ambt). Het artikel herinnert ons aan de roeping van de gemeente van Christus als de basis van het kerkelijk ambt. Niet heersen maar dienen en met liefde naar elkaar luisteren en omzien, zijn kernen daarvan. Als je je dagelijkse kerkenwerk doet, ben je daar vaak niet bewust mee bezig. Toch spelen daarin religieuze en technische zaken samen een rol. Als je iets uit roeping doet, hoef je daar overigens niet voor in het ambt te staan. Of het moet zijn: het ambt van gelovige.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de werkgroep pastoraat – juni 2022

Terugblik en vooruitblik van de activiteiten
De activiteiten van de Werkgroep Pastoraat in het afgelopen kerkelijk jaar werden, zoals overal in de samenleving, beperkt door de maatregelen rond corona. Toch konden met aanpassingen de meeste activiteiten wel doorgang vinden.
Zo vonden de bezoekers van de ouderen altijd wel mogelijkheden om contact te houden, bijvoorbeeld middels regelmatig telefonisch contact of een kaartje of ontmoeting tijdens een wandeling. Er werden kerstattenties rondgebracht en ook met Pasen werden de ouderen bezocht met een paaskaart.
Ook de Welkomstcommissie kon de contacten met de nieuwe gemeenteleden voortzetten met wat aanpassingen.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit het moderamen – mei 2022

We zijn ons moderamen gestart met een prachtig lied uit ons liedboek, gelezen door de scriba. Een lied dat goed aansluit bij de gespannen situatie die we op dit moment in Europa hebben en het vertrouwen wat we mogen hebben vanuit ons geloof op uiteindelijk een goede afloop.
In de aanloop naar de kerkenraad in begin juni heeft het moderamen de jaarrekeningen beoordeeld van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – april 2022

Nadat een aantal praktische zaken besproken waren gingen we voor het “bezinningsmoment” naar de Stefanuskerk, waar door het zingen van lied 972 – ‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’ – en de vraag aan ieder wat hem/haar meest opviel aan de tekst van dit lied, we er aan werden herinnerd waar wij als gemeente voor staan. Het meest genoemd werd het woord ‘verwondering’.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit het moderamen – februari 2022

Op het moderamen van februari mochten we een beslissing nemen hoe we verder willen gaan met de versoepeling van de regels omtrent covid-19. Wat wijsheid is in deze, zal de tijd moeten leren. We zullen ook moeten leren leven met corona. Het besluit is genomen om vanaf 1 maart alle kerkbanken weer te gebruiken en dat aanmelden voor de dienst ook niet meer nodig is. Een mondkapje dragen hoeft niet maar mag wel. We rekenen op een beetje zelfregulerend vermogen qua onderling afstand houden.
Lees hier het hele verslag…