Selecteer een pagina

Vergaderverslagen 

Vanuit de kerkenraad december 2019

Voor onze bezinning waar we de kerkenraad meestal beginnen hebben we het concept- beleidsplan als vertrekpunt genomen. We hebben stil gestaan bij wat er is gerealiseerd van het lopende plan en wat dit voor ons betekend in de komende jaren Er is een doorkijkje gemaakt naar de toekomst. Er ligt nu een plan dat we graag met onze gemeenteleden willen delen. In februari willen we een gemeentezondag organiseren om met gemeenteleden in gesprek te komen over dit beleidsplan. We hebben in de kerkenraad vragen geformuleerd die we graag aan de lezers meegeven. Vragen waarmee we informatie willen halen over de geformuleerde plannen. U vindt het conceptbeleidsplan op onze website. De vragen staan in het rood in de lopende tekst vermeld.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat november 2019

Omdat we zuinig omgaan met onze vergadertijd, kwamen we op 12 november weer bij elkaar, twee maanden na onze laatste bijeenkomst.
In december ontmoeten we elkaar ook nog tijdens een avondmaaltijd in het Dok. Mocht er dan iets heel belangrijks zijn, dan kunnen we dat nog delen met elkaar.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad oktober 2019

Het bezinningsmoment als start van onze kerkenraadsvergadering hebben we deze keer in de vorm van een opdracht uitgevoerd. Een kaartenspel waar ieder van ons een kaart mocht trekken, die het beste weergaf hoe we op dat moment aan tafel zaten.
Het was prachtig om te merken hoe op deze manier de belangrijkste kernwaarden werden ingebracht door de verschillende kerkenraadsleden. Het schuilend gevoel wat je kan hebben werd goed uitgebeeld met kleurige paraplu’s.  Verbondenheid, solidariteit of opbouwend en leunend in de vorm van een muur, waar je als ouderling je steentje aan kan bijdragen. Verantwoordelijk en divers en voedend als fruit. Of stapstenen waar je samen stap voor stap in een wandeling oploopt. Maar soms ook onzeker in een traject vol vraagtekens. Een interessante wijze om zo met elkaar zaken te delen en het gesprek aan te gaan.
Lees hier het hele verslag.

Vanuit de kerkenraad september 2019

In de kerkenraadsvergadering van september is het concept-beleidsplan 2019-2024 besproken. In het beleidsplan is gebruik gemaakt van informatie die wij als kerkenraad in de afgelopen jaren hebben ontvangen met betrekking op onze toekomst, waaronder het rapport van de PThU over het gebruik van onze gebouwen en de toekomst van onze gemeente, de gesprekken die met gemeenteleden zijn gevoerd en de enquête die onder onze gemeenteleden is gehouden.
Lees hier het hele verslag. 

Vanuit de kerkenraad – juni 2019

We openden onze vergadering met een geloofsbelijdenis van het Franciscaner credo van tientallen jaren geleden, en merkten dat deze nog net zo actueel is als toen.Als bezinning behandelden we een artikel van Jean-Jacques Suurmond. Daarin lazen we onder andere over het Godsbeeld van moeder Teresa, en hoe zij in de sloppenwijken van Calcutta heeft geworsteld met haar geloof.
Lees hier het hele verslag.

Kerkenraadsuitje Damsterboord 2019

vlnr: Jan Wilts, Henk Heidekamp, Immy Klöpping, Jan Zijlstra, Ria van Dijk, Annie van Dam, Thole Jan Wieringa, Gré Busz, Dennis van der Laan, Bertha Buist. Ineke Koster en Douwe Hollenga ontbreken.

Zaterdagmiddag 18 mei jl. was ons tweejaarlijks kerkenraadsuitje. In het kerkje van Engelbert begonnen we de dag met koffie en thee en zelfgebakken rabarbertaart.
Vanuit haar functie als dorpskerkambassadeur was Jolanda Tuma uitgenodigd om ons deze dag te begeleiden. We hebben uitgebreid met elkaar gesproken over wat de rol van de kerk kan zijn in een dorp of wijk.

De eerste opdracht was om een dier of voertuig te tekenen dat staat voor wat je voelt bij onze gemeente. Daar kwamen hele verrassende beelden en omschrijvingen uit naar voren.
Zo werd bijvoorbeeld een duif genoemd als teken van de Geest van God en een hond, omdat die heel trouw is en altijd blij is als je er bent. Ook een uil als teken van waakzaamheid werd genoemd. Iemand had een vliegtuig getekend, als symbool voor je veilig voelen; het is namelijk het meest veilige vervoermiddel. Ook was er een bus getekend die een bepaalde richting kiest en waar mensen in en uit stappen, en een dieseltrein. Die laatste beweegt zich niet snel, maar is wel betrouwbaar en gaat altijd door. Op de vraag wie er aan het stuur zit dachten we eerst aan de kerkenraad, maar waarschijnlijk is het toch de Geest van God.
Lees hier het hele verslag.

Vanuit de kerkenraad – mei 2019

In april hebben we in de kerkenraad gesproken over de Amerikaanse theologe Katherine Keller en haar gedachtengoed. Het leek goed om eerst een stapje terug te doen, voordat we in haar complexe theologie duiken.

Vandaar dat we in de vergadering van mei gekeken hebben naar hoofdstuk 13 van de Doornse Catechismus, een tekst van Hester Smits met de titel “Kan ik God echt kennen?”
Lees hier het hele verslag.