Protestantse Gemeente Damsterboord

Damsterboord is een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is. Ze is ontstaan uit de Hervormde Gemeente Oosterhunze en de Gereformeerde Kerk Lewenborg te Groningen. Er wordt samengewerkt met de Rooms-Katholieke Walfriedgemeenschap. Meer informatie in onze Welkomstfolder

De Stefanuskerk in Noorddijk, onze thuisbasis

Misschien kent u de Stefanuskerk in Noorddijk alleen van buiten, of misschien heeft u er op een zondagmiddag wel eens binnen rondgekeken. Onze kerk, aan de rand van Lewenborg, is bijna elke zondagmiddag open voor wie er een kijkje wil nemen. Bekijk de kerk op het filmpje: ‘Stefanuskerk in Noorddijk, vlieg mee en kijk mee, van Martin Postmus

Maar een kerkdienst op een ‘gewone’ zondagmorgen, hoe zou dat gaan? In ‘onze zondagsdienst’ vertellen we wat u kunt verwachten als u eens een dienst wilt bijwonen, u bent van harte welkom.

De zondagse vieringen

Onze kerkdiensten vinden plaats in de Stefanuskerk in Noorddijk. Aanmelding uiterlijk op de vrijdag voor de dienst.
Elke eerste zondag van de maand is er een oecumenische dienst die afwisselend in de Stefanuskerk – met een protestantse voorganger -of in de Emmaüskerk  in Lewenborg – met een Rooms-Katholieke voorganger – gehouden wordt. Deze diensten worden gezamenlijk met de Walfriedgemeenschap voorbereid. Meer informatie over aanvangstijden en de diensten staat onder Kerkdiensten.

Jeugd

Elke zondag is er kindernevendienst. Ook hier gaat het over geloof en leven meestal met een bijpassende activiteit of in de vorm van een project. Voor de allerkleinsten is er oppas. Alle informatie staat onder Jeugd.

Ouderen

Heeft u vervoer naar de kerk nodig, wilt u een kerkdienst beluisteren, meedoen met een gespreksgroep of heeft u als oudere behoefte aan contact?

…voor iedereen

Naast de zondagse kerkdiensten organiseert onze gemeente in normale tijden activiteiten waarbij iedereen zich welkom mag voelen. Door het jaar heen kunt u lezingen en gespreksgroepen bezoeken, soms zijn er wandelingen of een creatieve workshop.
De informatie daarover vindt u dan onder Agenda.

Wilt u ons helpen, er is altijd wat te doen. Van diaken tot bezoeker, van autovervoer tot gastvrouw of -heer, alle hulp is welkom!

Service

Routebeschrijving naar Stefanuskerk en Kerkenheem

Wij willen u graag digitaal op de hoogte houden over zaken die onze kerk en gemeente aangaan. Hiervoor kunt u toestemming geven via dit emailtoestemmingsformulier. 

Privacyverklaring Protestantse Gemeente Damsterboord

2e advent 2021

Aankondiging aan Maria”
boekomslag in de Dom Sankt Peter in Trier
(12e eeuw)

Kerkdiensten en kerk

Alle kerkdiensten in de Stefanuskerk beginnen om 10.00 uur en hebben het karakter van een ochtendgebed.
Met ingang van 23 mei mogen er weer meer
kerkgangers aanwezig zijn bij de diensten, na aanmelding vooraf. Lees verder…

November 2021: er is een aangepast protocol voor kerkgangers

Aanmelden uiterlijk op de vrijdag vóór de dienst:
* mail: aanmelding-dienst@damsterboord.nl
* telefoon: koster Reinder de Jager: 06-50589117
zonder aanmelding vooraf geen toegang

Info

Openstelling kerk
De Stefanuskerk is op zon- en feestdagen van 11:30 tot 17:00 uur geopend voor bezoekers.

Verhuur gebouwen
De kerk en Kerkenheem kunnen gehuurd worden. Ga naar Verhuur voor meer informatie en prijzen.

Verklarende woordenlijst
Op deze site worden soms begrippen gebruikt die misschien niet meteen duidelijk zijn. Open of download de lijst als leeshulp.

Protestantse Gemeente Damsterboord staat vermeld op Wijdekerk.nl