Selecteer een pagina

Laatste nieuws    Kerkdiensten en kerk

Tot 1 juni a.s. zijn er op zondag korte gebedsdiensten die om half tien beginnen (en in de Goede Week – op witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag- om half acht ’s avonds).
De diensten worden zonder kerkgangers gevierd.
V
ia de kerkomroep kunt u verbinding maken met onze on-line kerkdiensten. Heeft u meegeluisterd op zondag 29 maart, dan heeft u gemerkt dat (w.s. door overbelasting van de kerkomroep) niet de hele dienst is opgenomen. U kunt hem hier lezen.
Er is ook een handreiking beschikbaar voor wie thuis meeviert. Alleen degenen die een taak hebben zijn aanwezig in de kerk: organist, lector, cantor, koster en voorganger. Zij zullen zeker de anderhalve meter afstandsregel in acht nemen. We volgen hiermee de adviezen die de PKN op grond van de RIVM-richtlijnen heeft opgesteld.
De liturgie voor de dienst staat steeds enkele dagen voor de dienst HIER voor u klaar, en ook op de pagina Liturgie en kerkomroep.

Hiernaast is ruimte gemaakt voor een tijdelijk blog “In ’t licht”. Tweemaal per week  – op vrijdag en dinsdag – komt er een nieuwe tekst te staan, steeds door iemand anders geschreven. Het is bedoeld om de onderlinge verbinding te ondersteunen, te zorgen voor een (glim)lach en om even ‘opgetild’ te worden’. De foto is gemaakt door Nadia Vos.

Protestantse Gemeente Damsterboord

Damsterboord is een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is. Ze is ontstaan uit de Hervormde Gemeente Oosterhunze en de Gereformeerde Kerk Lewenborg te Groningen. Er wordt samengewerkt met de Rooms-Katholieke Walfriedgemeenschap. Meer informatie in onze Welkomstfolder.

De Stefanuskerk in Noorddijk, onze thuisbasis

Misschien kent u de Stefanuskerk in Noorddijk alleen van buiten, of misschien heeft u er op een zondagmiddag wel eens binnen rondgekeken. Onze kerk, aan de rand van Lewenborg, is bijna elke zondagmiddag open voor wie er een kijkje wil nemen.
Maar een kerkdienst op een ‘gewone’ zondagmorgen, hoe zou dat gaan? In ‘onze zondagsdienst’ vertellen we wat u kunt verwachten als u eens een dienst wilt bijwonen, u bent van harte welkom.

De zondagse vieringen

Met uitzondering van de eerste zondag van de maand vinden onze kerkdiensten plaats in de Stefanuskerk in Noorddijk.
De eerste zondag van de maand is de dienst in de Emmaüskerk in Lewenborg. Dat is dan een oecumenische dienst die gezamenlijk met de Walfriedgemeenschap wordt voorbereid en waarbij wisselend een Rooms-Katholieke of protestantse voorganger de dienst leidt. Ga hier naar een overzicht van de diensten.

Jeugd

Elke zondag is er kindernevendienst. Ook hier gaat het over geloof en leven meestal met een bijpassende activiteit of in de vorm van een project. Voor de allerkleinsten is er oppas. Alle informatie staat onder Jeugd.

Ouderen

Heeft u vervoer naar de kerk nodig, wilt u een kerkdienst beluisteren, meedoen met een gespreksgroep of heeft u als oudere behoefte aan contact?

…voor iedereen

Naast de zondagse kerkdiensten organiseert onze gemeente activiteiten waarbij iedereen zich welkom mag voelen. Door het jaar heen kunt u lezingen en gespreksgroepen bezoeken, soms zijn er wandelingen of een creatieve workshop.
De informatie vindt u onder Activiteiten op deze pagina en onder Agenda.

Wilt u ons helpen, er is altijd wat te doen. Van diaken tot bezoeker, van autovervoer tot gastvrouw of -heer, alle hulp is welkom!

Service

Routebeschrijving naar Stefanuskerk en Kerkenheem

Wij willen u graag digitaal op de hoogte houden over zaken die onze kerk en gemeente aangaan. Hiervoor kunt u toestemming geven via dit emailtoestemmingsformulier. 

In ’t licht

Achter glas.

Een bijbel ligt opengeslagen op tafel.  “Er komt een ramp, een ramp als nooit tevoren, het einde komt, het nadert, het is daar, het einde komt, de ondergang voor jullie die dit land bewonen. De dag dat er paniek heerst is nabij, de tijd dat de vreugdekreet verstomt op de bergen. (Ezechiël 7:1-7)
De profeet gaat nog een tijdje zo door. Ook ander bijbelboeken gloriëren in doemdenkerstaal. De Klaagliederen van Jeremia zijn ook heel mooi, beeldend, krachtig. Voor je humeur is zelfs de krant een betere keuze.
Lees verder…
 

Laatste nieuws

Nieuwsbrief 92 : Kerkdiensten en kerk #2

Niet alleen

Er is een landelijk platform opgericht, ‘niet alleen’, waarin bijna alle kerken samenwerken. Ga naar www.nietalleen.nl of #nietalleen en je vindt wat je kunt doen, hoe je je kunt aanmelden voor een klus of een bescheiden bijdrage kunt leveren voor mensen die hulp nodig hebben. Gewoon doen.

“Klokken van hoop en troost”

Op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur zullen de klokken van de Stefanuskerk geluid worden als teken van hoop.
Met het initiatief de ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Rotonde maart 2020 is verschenen

Info

Openstelling kerk
De Stefanuskerk is tot 1 juni a.s. elke zondag van 10:30 – 17:00 uur geopend voor bezoekers.

Verhuur gebouwen
De kerk en Kerkenheem kunnen gehuurd worden. Ga naar Verhuur voor meer informatie en prijzen.

Verklarende woordenlijst
Op deze site worden soms begrippen gebruikt die misschien niet meteen duidelijk zijn. Open of download de lijst als leeshulp.

Protestantse Gemeente Damsterboord staat vermeld op Wijdekerk.nl