Voor de wereld

Het omzien naar elkaar beperkt zich natuurlijk niet tot alleen onze eigen gemeente.
De diaconie ondersteunt mensen die in nood verkeren, zowel dichtbij als veraf.

Diaconaat en pastoraat is een taak van alle gemeenteleden en die wordt gestimuleerd, geactiveerd en ondersteund vanuit de verschillende werkgroepen. Er wordt hulp geboden door middel van zowel praktische als financiële ondersteuning. Ook de kerkrentmeesters nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden in de wijk Lewenborg. Zoals in veel buitenwijken van grote steden speelt ook hier de problematiek van eenzaamheid, daarnaast is er veel armoede. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid om meer mensen in de wijk met elkaar in contact te laten komen en daar waar nodig steun te bieden.

Vredesweek 14 t/m 22 september 2024

Het thema is: Nu! BIDDEN VOOR VREDE