Onze gemeente

De protestantse gemeente Damsterboord is een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is. Ze is ontstaan uit de Hervormde Gemeente Oosterhunze en de Gereformeerde kerk Lewenborg.

De gemeente is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland.
Alle gemeenten van de PKN ontmoeten elkaar in 11 classes, die weer bestaan uit ringen. Damsterboord valt onder de Classis Groningen-Drenthe, en maakt daarbinnen deel uit van de Ring Groningen.
Download het organogram om de hele opbouw te zien.

Sinds de jaren ‘70 wordt er nauw samengewerkt met de Rooms- Katholieke Walfriedgemeenschap. Door het jaar heen worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd. In de zomermaanden zijn er om en om gastdiensten.

Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het Avondmaal en voor de kinderen is er een eigen plek in de dienst.
Na iedere dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Damsterboord wordt gedragen door de inzet van vrijwilligers. Zij zetten zich in voor allerlei activiteiten van bestuurlijke taken tot ouderenwerk en nog veel meer.