Selecteer een pagina

AVONDWAKES

– 500 seconden – bij 500 vluchteling-kinderen

Elke tweede woensdag van de maand – 19:30 uur – Stefanuskerk Noorddijk
13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april 2021

Inleiding
In Nederland is ruimte voor 500 vluchteling-kinderen die nu op Griekse eilanden verblijven onder moeilijke omstandigheden. Politieke besluitvorming om de kinderen ook daadwerkelijk in ons land te kunnen ontvangen, blijft achterwege. De wakes die in kerken en op andere plekken worden gehouden zijn bedoeld om niet te vergeten en aandacht levend te houden voor het lot van deze kinderen.

Waken

Waken kan in de kerk en thuis. De opzet is elke keer als volgt:

* kaars aansteken onder het zeggen of zingen van Lied 458

* korte impressie van de hoop die de vluchtelingen koesteren – die kiezen we meestal van  één van ondergenoemde websites

* gedicht

* 500 seconden stil waken

* gebed

* slotwoord: dat we in vrede gaan, dat we elkaar en de wereld tot zegen zullen zijn!

Meer informatie
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van Jan de Beer, hij is één van de initiatiefnemers van de wakes: beerjg@hotmail.com . Als u hem een mail stuurt, ontvangt u wekelijks een nieuwsbrief.
U kunt ook kijken op de volgende websites:

– Raad van Kerken in Nederland, https://www.raadvankerken.nl/meedoen/bidden-voor-500kinderen/

– INLIA: https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1080/groningen-vluchtelingen-zijn-hier-welkom

– Kerk in Actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/

 werkgroep eredienst

 

Kookgroep voor mannen 

Een stevige maaltijd met een goed gesprek
Wij, Henk van Dijk en Geert Hielema, denken dat er onder ons, mannelijke leden van onze kerkelijke gemeente, veel kooktalent sluimert.
Een keer of 4 per jaar. In verband met corona slechts 5 deelnemers mogelijk naast Geert en Henk als vaste organisatoren. Per keer kun je inschrijven, dus vis je de eerste keer achter het net, volgende maal meer kans. De eerste keer zal begin november worden – in principe in Kerkenheem.
Lees verder…