Selecteer een pagina

Agenda

Advent en kerst 2020

We zijn blij dat we kunnen vieren, dat we bij elkaar kunnen komen in de kerk en dat we in kerk en huis samen één vierende gemeenschap kunnen vormen. In alle beperkingen klinkt de rijkdom van Gods woord dat vrede en hoop in zich bergt. We laten ons raken en inspireren.
Voor de adventszondagen hebben we vanuit de werkgroep eredienst een opzet gemaakt. We maken een bijzondere keus. We kiezen voor de brieflezingen die bij advent horen. En dan de brieflezingen uit het Lutherse leesrooster, zoals ze vanouds in de adventstijd gehoord werden. Ze spreken van verwachting en hoop.

Voor de overdenkingen is ditmaal een lied het uitgangspunt.

Advent 1 (29 nov): Romeinen 13, 11-14 (ad te domini levavi, ik hef mijn hart tot u)
Lied: Verwacht de komst des Heren (439) – klassiek adventslied; vers 3 over het hart past bij de naam van de zondag (uit Psalm 25) en “bereid je voor” en de teneur van het lied bij de Romeinenlezing.
afbeelding bij de overweging 1e advent

Advent 2 (6 december): deze zondag is er een oecumenische dienst samen met de RK Walfriedgemeenschap, in de Emmaüskerk. Hoe hier de dienst ingevuld zal worden is aan de voorbereidingsgroep.

Advent 3 (13 dec): Romeinen 15, 4-13 (gaudete, verblijdt u)
Lied: Zijt Gij waarop de wereld wacht (446) – 20-eeuwse moderne klassieker van twee grootheden: Willem Vogel en Muus Jacobse.
Hier past het ‘leiden tot elkander’ mooi bij de lezing – in het lied klinkt ook de evangelielezing voor deze zondag (Johannes 3, 22-20) door.

Advent 4 (20 dec): Filippenzen 4, 4-9 (rorate coeli, dauwt hemelen)
Verblijd u in de Heer te allen tijd (450) – 20e -eeuwse klassieker van de andere grote componist Frits Mehrtens, en de grote dichter Willem Barnard. Vers 1: ‘de Heer is zeer nabij’ past voor de laatste advent!

Zondagmiddag 20 december van 13-17 uur:
Van een gemeentelid die afstand heeft gedaan van haar engelenverzameling hebben we heel veel engeltjes gekregen om er iets moois mee te doen rondom Kerst. We gaan ze inpakken en ze zullen persoonlijk worden uitgedeeld op zondagmiddag 20 december in de Stefanuskerk tussen 13 en 17 uur. Als u dit een mooi idee vindt dan bent u van harte welkom.
Wat er dan nog over is zal worden uitgedeeld op Kerstavond en Kerstmorgen.

Kerst
Op kerstavond zal er één kerstavonddienst zijn en wel vanuit de Stefanuskerk. Die begint om 20.30 uur. Muziek, lezing, overweging, gedicht, gebed. Er kunnen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Geef u gerust op.
Op kerstmorgen (10.00 uur Stefanuskerk) zullen we iets met en voor jong en oud doen. We kijken hoe het kan. De Noorddieker Noabers zullen de kerk versieren.

De kerk is op 25, 26 en 27 december ook open van 12.00 tot 17.00 uur, een warm rustpunt na bijvoorbeeld een wandeling door Kardinge. In de kerk staat een mooie kerstboom, er zullen kerstliederen en Christmas Carols te horen zijn en op de tafel vooraan ligt een kerstverhaal om mee te nemen en thuis (voor) te lezen. 

Volg onze nieuwsbrieven (aanmelden: janwilts@damsterboord.nl), kijk op onze website (https://damsterboord.nl). Vanaf half december vindt u hier meer informatie over de kerstvieringen.

Agenda gespreksgroepen

onder voorbehoud!

Gespreksgroep 25+      maandag 7 december 2020,   19.30 – 21.00 uur           Kerkenheem

Bijbelkring                     woensdag 9 december 2020,  11.00 – 12.30 uur           Kerkenheem

Gespreksgroep 25+      maandag 11 januari 2021,       19.30 – 21.00 uur           Kerkenheem

Bijbelkring                     woensdag 13 januari 2021,     11.00 – 12.30 uur            Kerkenheem

“Een goed gesprek”      woensdag 27 januari 2021,     19.30 – 21.00 uur           Het Dok

Kookgroep voor mannen 

Een stevige maaltijd met een goed gesprek
Wij, Henk van Dijk en Geert Hielema, denken dat er onder ons, mannelijke leden van onze kerkelijke gemeente, veel kooktalent sluimert.
Een keer of 4 per jaar. In verband met corona slechts 5 deelnemers mogelijk naast Geert en Henk als vaste organisatoren. Per keer kun je inschrijven, dus vis je de eerste keer achter het net, volgende maal meer kans. De eerste keer zal begin november worden – in principe in Kerkenheem.
Lees verder…