Gespreksgroepen agenda november en december 2022/januari 2023

woensdag 30 november       19:30 uur        “aan boord bij”                      Het Dok 

dinsdag 6 december              15:00 uur         Gesprekskring Engelbert   Spoorheem
woensdag 7 december          10:00 uur         Bijbelkring                            Kerkenheem
woensdag 7 december          19:30 uur         Oecum. Bezinningsavond  Kerkenheem
woensdag 14 december        19:45 uur         Gesprekskring Stefanus     Kerkenheem *
woensdag 14 december        20:00 uur        Gespreksgroep 30+            Kerkenheem
maandag 19 december         19:00 uur         Kerstviering ’t Roer            Kerkenheem

woensdag 11 januari              10.00 uur       Bijbelkring                            Kerkenheem
woensdag 11 januari              19:45 uur        Gesprekskring Stefanus     Kerkenheem *
woensdag 18 januari             19:00 uur        Samenkring                          ’t Roer
woensdag 18 januari             20:00 uur       Gesprekskring 30+             Kerkenheem

* aanmelden bij Ellen Rigtering edrigtering@hotmail.com 

Boekenverkoop zondag 4 december 2022   Emmauskerk

De jaarlijkse boekenverkoop is voor en na de oecumenische viering van 11:15 uur op zondag 4 december in de Emmauskerk. En s’ middags voor en na de dienst van 15:00 -17:00 uur van de Herstelgemeente. (Evangelisch) Ook in de Emmauskerk. We verkopen gedateerde boeken voor 1 euro per stuk; hele dunne boekjes zijn 50 eurocent per stuk. We hebben boeken in de onderstaande categorieën, ze zijn ook zo gerangschikt:
Bestuur, bijbel, catechese, diaconie, gebeden,  gedichten, huwelijk en gezin, katholiek, liederen, liturgie, oecumene, ouderen, pastoraat,  preken, rouwverwerking, theologen en wereldgodsdiensten.
De opbrengst is bestemd voor de voedselbank.

Nieuwjaarsbijeenkomst Overstag

Op 1 januari zullen we op een ontspannen manier het nieuwe jaar met elkaar beginnen in CBS ’t Kompas. Inloop vanaf 11.00 voor koffie en thee en we sluiten af met een nieuwjaarslunch.
Op beide momenten van harte welkom!

Zondag 11 december: Koffieconcert in de Stefanuskerk

Op zondag 11 december a.s. om 12:00 uur is er in de Stefanuskerk aan de Noorddijkerweg nr. 16 een koffieconcert.
Het concert wordt verzorgd door Rosalind en Jisse, de docenten van gitaarschool “Beall & Finch”. Deze gitaarschool is gevestigd in Kerkenheem, naast de Stefanuskerk, en heeft inmiddels al veel leerlingen, vooral ook uit Lewenborg en omstreken.
Lees verder…