Selecteer een pagina

Gemeenteberichten

Nieuw conceptbeleidsplan 2020- 2025

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad zich gebogen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Het concept is nu zover dat we er graag met u als gemeente over in gesprek gaan.
We nodigen u daarvoor uit op zondag 23 februari 2020 na de dienst in Kerkenheem.
Om het gesprek op gang te helpen zijn er een aantal vragen geformuleerd bij de verschillende onderdelen, die staan in rood. Maar natuurlijk kunt u ook andere onderwerpen aan de orde stellen.

U kunt hier conceptbeleidsplan downloaden:
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2019/12/Concept-beleidsplan-2020-2025-met-vragen.docx.pdf

Vanaf eind januari zullen er ook papieren exemplaren beschikbaar zijn in de Stefanuskerk.

Als u wel met ons van gedachten wilt wisselen over het beleidsplan maar de dienst over wilt slaan, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Vanaf 11:15 uur staat de koffie klaar in Kerkenheem.

Namens de kerkenraad, Annie van Dam

31 december 2019 – overdracht Emmaüskerk is definitief

“Soms gaan dingen sneller dan je in eerste instantie verwacht. Nadat de notaris alle gegevens van Damsterboord en de Hildegardparochie met betrekking tot de overdracht van het aandeel van Damsterboord in de Emmaüskerk had ontvangen heeft hij besloten om nog in 2019 de akte van overdracht te laten passeren.
Op de laatste dag van 2019 zijn de voorzitter en secretaris van de Kerkrentmeesters als vertegenwoordigers van Damsterboord en pastoor Jellema en Ale Jan Algra van de Hildegardparochie bij notaris Janssens geweest en is de akte van overdracht getekend.

Vanaf 31 december 2019 is de Hildegardparochie volledig eigenaar van de Emmaüskerk. Maar wat zeker zo belangrijk is, is dat de Emmaüskerk behouden blijft voor de Walfriedgemeenschap.

Als bewijs van deze overdracht hierbij de foto die bij de notaris is gemaakt. Zoals u kunt zien allemaal blijde gezichten, als teken dat iedereen content is met dit resultaat.”   Douwe Hollenga

Vlnr: Ale Jan Algra (secr. Hildegard), pastoor Jellema (voorz. Hildegard), notaris Janssens, Henk Heidekamp (secr. Kerkrentmeesters Damsterboord), Douwe Hollenga (voorz. Kerkrentmeesters Damsterboord en Kristel Klink (vice-voorz. Hildegard).

 

Kort verslag informatieavond Pioniersplek Lewenborg

Maandag 25 november was Mark de Jager een drukbezet man. De enthousiaste Jonge Theoloog des Vaderlands moest zicht haasten om van de studio van RTV Noord naar Kerkenheem in Noorddijk te komen.

Na een humorvol optreden voor Noord Vandaag, informeerde hij ’s avonds de ongeveer 30 aanwezigen over de Pioniersplek Lewenborg.

In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar heel wat pioniersplekken ontstaan. Op een dergelijke plek wordt gewerkt aan het aanwezig zijn in de wijk vanuit een christelijke achtergrond. Niet (alleen) vanuit een diaconaal perspectief, maar juist met gesprekken over levensvragen en zingeving.
Lewenborg is een wijk met het minst aantal geloofsgemeenschappen per aantal inwoners in de stad Groningen. En een wijk met veel sociale vraagstukken waarvoor veel initiatieven zijn. Echter, op het gebied van zingeving en levensvragen wordt niet veel aangeboden.

Daarom wordt vanuit Damsterboord en met de hulp van inwoners in Lewenborg toegewerkt naar het opzetten van een pioniersplek. Voor diverse doelgroepen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en het gesprek aan te gaan. Dat kan op heel veel verschillende manieren, van sporten met jongeren tot een kliederkerk.
Aan het eind van de geslaagde informatieavond las Mark inspirerende woorden uit Jeremia 29:7 ‘Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’

Weet u nog een goede naam voor de pioniersplek? Heeft u vragen, wilt u meedoen of meedenken? Laat het weten aan Mark de Jager en zijn team, via markmdejager@gmail.com.