Pasen en de veertigdagentijd

De periode voorafgaand aan Pasen heet ‘veertigdagentijd’, daar horen zes zondagen bij waarin er naar Pasen toegeleefd wordt.
Met muziek, soms met een creatieve invulling.

De week voor Pasen heet ‘goede week’.
In de goede week (of ‘stille week’) is er op drie avonden een kerkdienst: op de donderdag (witte donderdag), de vrijdag (goede vrijdag) en de zaterdag (stille zaterdag).

Op witte donderdag is dat een kerkdienst, voorbereid met een aantal kinderen,  waarin brood en wijn gedeeld wordt;– het gedenken van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn vrienden deelde.

Op goede vrijdag gedenken we op sobere wijze de veroordeling en kruisiging van Jezus.

Op stille zaterdag is er een kort moment van bezinning met poëzie, muziek en stilte.

Op de Paaszondag vieren we hoe Jezus temidden van de mensen opstaat.
‘Licht’ – een nieuwe paaskaars – wordt de kerk ingedragen, er worden vrolijke en uitbundige liederen gezongen, ondersteund door instrumentalisten of vocalisten – en aan het einde kunnen kinderen eieren zoeken.