Voor en door mensen met een verstandelijke beperking

Kerstfeest in Kerkenheem

Sinds enkele jaren wordt er kerstfeest in Kerkenheem gevierd met en voor verstandelijk beperkten, hun familie en gemeenteleden van Damsterboord. Dit gebeurt op een avond enkele dagen vóór kerst.

Een paar weken eerder beginnen de voorbereidingen al in een ruimte van woonvorm ’t Roer in Lewenborg: gemeenteleden vormen samen met de bewoners een orkest, er wordt kerstmuziek ingestudeerd en er wordt geoefend met het opzeggen van een tekst of gedicht.

De bewoners, hun familie en betrokken gemeenteleden krijgen allemaal een mooie uitnodiging voor de avond.

Op de dag van het kerstfeest wordt Kerkenheem, gelegen naast de Stefanuskerk in Noorddijk, helemaal in kerstsfeer gebracht, drinken en wat lekkers staan klaar.

Zo komt ieder in kerststemming en kan het feest beginnen: samen zingen en muziek maken, een gedicht of tekst opzeggen, in de pauze wat lekkers eten, dominee Jan leest het kerstevangelie voor en vertelt een kerstverhaal.
Ieder geniet volop deze avond, het is echt kerst!