Voor en door verstandelijk beperkten

Kerstfeest in Kerkenheem

Sinds enkele jaren wordt er kerstfeest in Kerkenheem gevierd met en voor verstandelijk beperkten, hun familie en gemeenteleden van Damsterboord. Dit gebeurt op een avond enkele dagen vóór kerst.

Een paar weken eerder beginnen de voorbereidingen al in een ruimte van woonvorm ’t Roer in Lewenborg: gemeenteleden vormen samen met de bewoners een orkest, er wordt kerstmuziek ingestudeerd en er wordt geoefend met het opzeggen van een tekst of gedicht.

De bewoners, hun familie en betrokken gemeenteleden krijgen allemaal een mooie uitnodiging voor de avond.

 

Op de dag van het kerstfeest wordt Kerkenheem, gelegen naast de Stefanuskerk in Noorddijk, helemaal in kerstsfeer gebracht, drinken en wat lekkers staan klaar.
Zo komt ieder in kerststemming en kan het feest beginnen: samen zingen en muziek maken, een gedicht of tekst opzeggen, in de pauze wat lekkers eten, dominee Jan leest het kerstevangelie voor en vertelt een kerstverhaal.
Ieder geniet volop deze avond, het is echt kerst!

Prokkelkerkdienst

Sinds 2017 vieren we in de eerste week van juni een kerkdienst voorbereid en uitgevoerd met en door bewoners van ’t Roer.

Enkele weken van te voren beginnen de voorbereidingen. Er wordt een liturgie gemaakt waarin de bewoners de hoofdrol spelen, met gedichtjes, samen bidden en een aangepaste overweging.
Ook oefent het orkest van ‘t Roer, met drums, keyboard en divers ritme-instrumenten en aangevuld met andere musici uit de gemeente, een aantal keren met elkaar.

Op de zaterdagmiddag voor de dienst is er een generale repetitie in de kerk en met onze organist Gerard van Reenen. Het orkest begeleidt tijdens de dienst de gemeentezang en dat klinkt prachtig.
Een mooi verhaal, een aanschouwelijke kerkdienst: zo prijzen we God en vieren het leven.

Een verslag van de meest recente Prokkelkerkdienst, op 16 juni 2019, kunt op deze site lezen, onder Terugblik Activiteiten.