Selecteer een pagina

Advent en Kerst

Advent is de naam voor de periode van de vier zondagen die aan kerst voorafgaan, gesymboliseerd door vier kaarsen, waarvan er elke zondag eentje extra aangestoken wordt.
Het aansteken van de kaarsen, de bijbellezingen en de muziek zorgen al voor de sfeer van kerst.
In de kindernevendienst  zijn de kinderen ook met een speciaal project bezig, dat ze elke week in de kerk presenteren.

Advent 2019

Een paar leden van de werkgroep eredienst heeft een rode lijn gezocht voor de kerkdiensten op de adventszondagen. Die lijn is gevonden in de antifonen bij de klassieke psalmen voor deze zondagen. Daar hoort wat uitleg bij.

Een antifoon is een schriftvers dat in de regel onberijmd gezongen wordt voor en na de psalm van de zondag. Met dat vers schijnt een zoeklicht door de hele dienst. Het vers geeft richting aan de kerkdienst. Het wil helpen om de intentie van de psalm te verstaan en om te ontvangen wat de schriftlezingen voor de hoorder bewaren. Zo is dat van oudsher in de kerk – soms doen we er in Damsterboord aan mee, deze zondagen willen we ons laten leiden door dat oude gebruik. Daar past bij dat we klassieke lezingen volgen. Die vindt u voorafgaand aan elke zondag in de liturgie op onze website.

Daar komt iets bij. Onze cantor Helmer Roelofs zal elke zondag aanwezig zijn; hij zingt de antifonen – in de Lutherse toonzetting. Onze organist Gerard van Reenen heeft voor elke zondag een koraal van Bach gekozen die aansluit bij het thema van de antifoon. Helmer Roelofs zal hiervan telkens een couplet zingen in het muzikale moment na de overweging. En er ligt voor u elke zondag een reproductie klaar van een afbeelding bij de Psalm van de zondag, onder anderen van Marc Chagall. Zo vormen we onze verwachting naar het kerstfeest toe.

En er is meer. Elke zondag zal één van de kinderen de kerkdienst openen. Bij het vertrek van de kinderen naar de nevendienst zingen we een couplet van het projectlied. Dát project gaat over het profetenboek van Micha, u leest er bij de kindernevendienst meer over.

Kerst 2019

In Engelbert zetten we een mooie traditie voort: kinderen van obs Driebond vormen een kinderkoor. In december oefent dat koor onder leiding van Nanne van der Werff en Henk van Dijk een aantal malen vlotte kerstliederen. Die horen we op kerstavond (24 december, 20.30 uur) in de kerk. En we zingen samen, we bidden en horen het kerstevangelie. Vanaf ongeveer 20.20 uur zingen we een aantal bekende kerstliederen, u kunt gewoon binnenlopen en mee gaan zingen. Kerst voor het hele dorp!

Een andere mooie traditie zetten we in Noorddijk voort.
De noabers versieren de Stefanuskerk en leveren een bijdrage aan het kerstfeest. Verder komt het wijkkoor uit Lewenborg zingen. Dat koor heet “De Zingerij” en staat onder leiding van Martijn Jager. Ze zingen klassiek kerstrepertoire, onder anderen van Berlioz en Rheinberger. Dat klinkt prachtig. En natuurlijk is er samenzang.
Ook hier beginnen we ongeveer tien minuten van tevoren (21.50 uur) met samenzang, ondertussen kunt u binnenkomen. Kerst voor het hele dorp en een stuk van de stad!

En de derde mooie traditie: dat is het kerstspel op kerstmorgen in de Stefanuskerk waar we als gemeente, als ik dat zo mag zeggen, een gezin vormen en samen het kerstfeest vieren. De kindernevendienst maakt dat mogelijk.
We delen de vreugde om de geboorte van Gods lieve kind in ons midden. Dat doen we vrolijk, speels, biddend en zingend.