Uitvaart

Persoonlijke benadering van een uitvaart door ds. Jan Wilts

“Bij het predikantswerk hoort ook aandacht voor vragen van leven en dood en het leiden van uitvaarten. In de regel leid ik uitvaarten van mensen die bij Damsterboord betrokken zijn, maar ook als u dat niet bent en een beroep op me zou willen doen, kan ik daarvoor beschikbaar zijn.

Wat kunt u verwachten? Als u over vragen van leven en dood of uw eigen uitvaart zou willen praten, dan maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek daarover. We verkennen in dat gesprek wat voor u belangrijk is, wat er in uw leven toe doet. Dat is natuurlijk niet allemaal af, ook de rafels horen erbij. En niet alleen “wat” belangrijk voor u is, maar ook “wie” belangrijk voor u zijn. U mag me vragen uw uitvaart te leiden, maar dat hoeft niet – het gesprek kan ook op zichzelf staan.

En wat kunt u verwachten als u me vraagt een uitvaart te leiden? Als het om een voorbereiding van uw eigen uitvaart gaat, zal ik twee lijnen volgen. De lijn van wat voor u zelf belangrijk is, en de lijn van wat voor uw nabestaanden van belang is. We proberen dan die beide lijnen goed met elkaar in verbinding te brengen.

In de dagen voor de uitvaart zal ik een familiegesprek leiden. Daarin kijken we met elkaar wat de overledene voor ons betekent en ook wat wij voor haar of hem hebben betekend. En we maken een opzet voor de uitvaartplechtigheid. Ik ben gewend er rekening mee te houden dat ook wie zich niet bij kerk en geloof betrokken weten gehoord en gekend worden in de voorbereiding en op het moment van de uitvaart zelf.

Aan het familiegesprek nemen naaste familieleden deel, zo mogelijk van verschillende generaties – ook vrienden zijn welkom, alles in overleg met de naastbetrokkenen. In de regel voeren we het familiegesprek in het huis van de overledene.

In de uitvaartplechtigheid is ruimte voor verschillende inbreng. Familieleden of vrienden kunnen uit het levensverhaal van de overledene vertellen, herinneringen ophalen of een gedicht voordragen. Kaarsen worden aangestoken, soms wordt er gemusiceerd. Elke plechtigheid is anders, maar de kern is hetzelfde: het moet passen bij uw situatie.

Mijn inbreng als predikant in de uitvaartplechtigheid varieert – dat hangt ook samen met wat gewenst of nodig is. Er hoort altijd een Bijbellezing bij die ons helpen kan om de overledene op een eerlijke en menselijke manier te gedenken.

Een uitvaartplechtigheid kan zowel in een aula als een kerk plaatsvinden. De vorm van een uitvaartplechtigheid kan variëren. De ene keer lijkt het wat meer op een kerkdienst, de andere keer wat minder. Maar altijd is de intentie dat we de overledene op een waardige manier gedenken.”

Informatie over de huur van de Stefanuskerk en Kerkenheem staat hier.