Selecteer een pagina

Liturgie en kerkomroep

Hieronder kunt u de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ voor de eerstvolgende dienst bekijken en downloaden. Deze wordt in de loop van de week voor de komende zondag geplaatst en staat bovenaan de lijst.

Voor de oecumenische diensten (zie onder Onze Gemeente) is niet altijd de liturgie vooraf digitaal voor onze gemeente beschikbaar. Dat hangt af van wie de betreffende dienst heeft voorbereid en wie de dienst leidt.
De liturgieën blijven een jaar op deze site beschikbaar.

Alle kerkdiensten in de Stefanuskerk beginnen om 10.00 uur en hebben tot nader bericht het karakter van een ochtendgebed. U bent hartelijk welkom om de dienst in de kerk mee te maken.

Aanmelden uiterlijk op de vrijdag vóór de dienst per:
* mail: aanmelding-dienst@damsterboord.nl
* telefoon: koster Reinder de Jager: 06.50589117

De oecumenische diensten in de Emmaüskerk beginnen om 11.15 uur.  Voor deze diensten hoeft u zich niet vooraf aan te melden.

Hieronder alle informatie op een rijtje:

 • Bijwonen kerkdiensten Stefanuskerk via aanmelding
 • Via de kerkomroep kunt u de diensten vanuit de Stefanuskerk ook thuis meeluisteren
 • Er is een vernieuwde handreiking beschikbaar voor wie thuis meeviert
 • De liturgie staat hieronder op deze pagina, bij Eerstvolgende diensten

Tot nader bericht is de collecte in de kerk niet mogelijk.
De kerkrentmeesters vragen u om uw bijdrage voor het kerkelijk werk – de eigen gemeente – over te maken op rekeningnummer: NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord.
De diaconie vraagt u om uw bijdrage voor de diaconale doelen over te maken op NL 28 INGB 0000 8474 90, t.n.v. Diaconie Damsterboord. 

De collectedoelen worden wekelijks in de liturgie bekend gemaakt. 

Eerstvolgende diensten

 • zondag 6 december, 2e advent, oecumenische dienst om 11:15 uur in de Emmaüskerk,
  voorganger pastor Myriam Oosting
 • zondag 13 december, 3e advent, ochtendgebed om 10:00 uur, voorganger ds. Jan Wilts;
  bevestiging ambtsdragers
 • zondag 20 december, 4e advent, ochtendgebed, om 10:00 uur, voorganger ds. Jan Wilts
 • donderdag 24 december, kerstavond, 20:30 uur Stefanuskerk, voorganger ds. Jan Wilts
 • vrijdag 25 december, kerstmorgen, om 10:00 uur, voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 27 december, zondag na kerst, ochtendgebed om 10:00 uur, voorganger ds. L. van der Weide

Alle beschikbare liturgieën
Terugluisteren van diensten via kerkomroep