Liturgie en kerkomroep’

Hieronder kunt u de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ voor de eerstvolgende dienst bekijken en downloaden. Deze wordt in de loop van de week voor de komende zondag geplaatst en staat bovenaan de lijst.

De liturgie staat hieronder op deze pagina, bij Eerstvolgende diensten

 

Met ingang van zondag 12 februari 2023 is de inzameling van de gaven in de kerk weer mogelijk. In de dienst zullen er als vanouds twee rondgangen met de collectezak zijn. U kunt ook uw gaven giraal blijven delen via de bekende rekeningnummers die elke zondag op de liturgie staan.  U kunt dus kiezen voor één van deze mogelijkheden of gebruik maken van beide.

De kerkrentmeesters vragen u om uw bijdrage voor het kerkelijk werk – de eigen gemeente – per collecte of voor een aantal collecten gezamenlijk over te maken op rekeningnummer: NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord. Wilt u daarbij het collectedoel vermelden?
De diaconie vraagt u om uw bijdrage voor de diaconale doelen over te maken op NL 28 INGB 0000 8474 90, t.n.v. Diaconie Damsterboord.
De collectedoelen worden wekelijks in de liturgie bekend gemaakt.


Eerstvolgende diensten 2024

 

 • zondag 19 mei, Pinksteren, om 10:00 uur in de Stefanuskerk, Dienst van Schrift en Tafel
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 26 mei, eerste na Pinksteren, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger werkgroep eredienst, in samenwerking met de gespreksgroep Stefanus
 • zondag 2 juni, tweede na Pinksteren, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 9 juni, derde na Pinksteren,  om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger pastor Hilda van Schalkwijk
 • zondag 16 juni, vierde na Pinksteren, om 10:00 uur in de Stefanuskerk, Dienst van Schrift en Tafel
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 23 juni, eerste van de zomer, om 14:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts, afscheidsdienst als gemeentepredikant
 • zondag 30 juni, tweede van de zomer, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. E. Peersman
  ——————————————————
  Alle beschikbare liturgieën
  Terugluisteren van diensten via kerkomroep