‘Liturgie en kerkomroep

Hieronder kunt u de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ voor de eerstvolgende dienst bekijken en downloaden. Deze wordt in de loop van de week voor de komende zondag geplaatst en staat bovenaan de lijst.

Voor de oecumenische diensten (zie onder Onze Gemeente) is niet altijd de liturgie vooraf digitaal voor onze gemeente beschikbaar. Dat hangt af van wie de betreffende dienst heeft voorbereid en wie de dienst leidt.
De liturgieën blijven een jaar op deze site beschikbaar

De oecumenische diensten in de Emmaüskerk beginnen in de regel om 11.15 uur. Check de liturgie.

De liturgie staat hieronder op deze pagina, bij Eerstvolgende diensten

Tot nader bericht is de collecte in de kerk niet mogelijk.
De kerkrentmeesters vragen u om uw bijdrage voor het kerkelijk werk – de eigen gemeente – over te maken op rekeningnummer: NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord.
De diaconie vraagt u om uw bijdrage voor de diaconale doelen over te maken op NL 28 INGB 0000 8474 90, t.n.v. Diaconie Damsterboord. 

De collectedoelen worden wekelijks in de liturgie bekend gemaakt. 

Eerstvolgende diensten 2022

Onderweg naar Pinksteren
We gaan in het liturgisch jaar naar Pinksteren toe. De oudtestamentische lezing zal rond en op Pinksteren uit het Bijbelboek Ruth zijn. Ruth, een Moabitische vrouw, weduwe, die met haar joodse schoonmoeder in Bethlehem (dat betekent: ‘broodhuis’) aankomt aan het begin van de oogsttijd. Zullen zij, verarmd en zonder de sociale zekerheid van het huwelijk, delen in de oogst, in het gebakken brood? Lees hier verder…,

 • zondag 29 mei, exaudi, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 5 juni, Pinksteren, dienst van Schrift en Tafel, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts, met medewerking van een muzikaal kwintet
 • zondag 12 juni, 1e na Pinksteren, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 19 juni, 1e van de zomer, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 26 juni, 2e van de zomer, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 3 juli, 3e van de zomer, oecumenische dienst om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger Arie-Pieter Schep, pionier

Alle beschikbare liturgieën
Terugluisteren van diensten via kerkomroep