Liturgie en kerkomroep

Hieronder kunt u de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ voor de eerstvolgende dienst bekijken en downloaden. Deze wordt in de loop van de week voor de komende zondag geplaatst en staat bovenaan de lijst.

Voor de oecumenische diensten (zie onder Onze Gemeente) is niet altijd de liturgie vooraf digitaal voor onze gemeente beschikbaar. Dat hangt af van wie de betreffende dienst heeft voorbereid en wie de dienst leidt.
De liturgieën blijven een jaar op deze site beschikbaar.

Alle kerkdiensten in de Stefanuskerk beginnen om 10.00 uur en hebben tot nader bericht het karakter van een ochtendgebed. U bent hartelijk welkom om de dienst in de kerk mee te maken.
Er zijn coronaregels van kracht voor het bijwonen van de diensten. Lees ze hier…

Aanmelden uiterlijk op de vrijdag vóór de dienst per:
* mail: aanmelding-dienst@damsterboord.nl
* telefoon: koster Reinder de Jager: 06-50589117
LET OP: zonder aanmelding vooraf geen toegang

De oecumenische diensten in de Emmaüskerk beginnen in de regel om 11.15 uur. Check de liturgie.

Aanmelden voor de diensten; hieronder alle informatie op een rijtje:

De liturgie staat hieronder op deze pagina, bij Eerstvolgende diensten

Tot nader bericht is de collecte in de kerk niet mogelijk.
De kerkrentmeesters vragen u om uw bijdrage voor het kerkelijk werk – de eigen gemeente – over te maken op rekeningnummer: NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord.
De diaconie vraagt u om uw bijdrage voor de diaconale doelen over te maken op NL 28 INGB 0000 8474 90, t.n.v. Diaconie Damsterboord. 

De collectedoelen worden wekelijks in de liturgie bekend gemaakt. 

Eerstvolgende diensten 2021

 • zondag 24 oktober, 6e van de herfst, ochtendgebed om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 31 oktober, 7e van de herfst, doopdienst om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 7 november, 8e van de herfst, oecumenische dienst om 11:15 uur in de Emmauskerk,
  voorganger pastor Myriam Oosting
 • zondag 14 november, 9e van de herfst, ochtendgebed om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 21 november, Gedachteniszondag, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 28 november, eerste van advent, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 5 december, tweede van advent, oecumenische dienst om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts

Alle beschikbare liturgieën
Terugluisteren van diensten via kerkomroep