‘Liturgie en kerkomroep’

Hieronder kunt u de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ voor de eerstvolgende dienst bekijken en downloaden. Deze wordt in de loop van de week voor de komende zondag geplaatst en staat bovenaan de lijst.

Voor de oecumenische diensten (zie onder Onze Gemeente) is niet altijd de liturgie vooraf digitaal voor onze gemeente beschikbaar. Dat hangt af van wie de betreffende dienst heeft voorbereid en wie de dienst leidt.
De liturgieën blijven een jaar op deze site beschikbaar

De oecumenische diensten in de Emmaüskerk beginnen in de regel om 11.15 uur. Check de liturgie.

De liturgie staat hieronder op deze pagina, bij Eerstvolgende diensten

Tot nader bericht is de collecte in de kerk niet mogelijk.
De kerkrentmeesters vragen u om uw bijdrage voor het kerkelijk werk – de eigen gemeente – over te maken op rekeningnummer: NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord.
De diaconie vraagt u om uw bijdrage voor de diaconale doelen over te maken op NL 28 INGB 0000 8474 90, t.n.v. Diaconie Damsterboord. 

De collectedoelen worden wekelijks in de liturgie bekend gemaakt. 


Eerstvolgende diensten 2022

 •  zondag 9 oktober 2022, gezamenlijke dienst met Overstag, 9:45 uur in Kerkenheem
  voorgangers: ds. Jan Wilts, Arie-Pieter Schep
 • zondag 16 oktober, 5e van de herfst, 10:00 uur in de Stefanuskerk
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 23 oktober, 6e van de herfst, 10:00 uur in de Stefanuskerk
  voorganger ds. T. Meijlink
 • zondag 30 oktober, 7e van de herfst, 10:00 uur in de Stefanuskerk
  voorganger ds. L.O. Giethoorn
 • zondag 6 november, 8e van de herfst, oecumenische dienst om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  na afloop gemeenteberaad
  voorganger ds. Jan Wilts

Alle beschikbare liturgieën
Terugluisteren van diensten via kerkomroep