Selecteer een pagina

Liturgie en kerkomroep

Hieronder kunt u de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ voor de eerstvolgende dienst bekijken en downloaden. Deze wordt in de loop van de week voor de komende zondag geplaatst en staat bovenaan de lijst.

Voor de oecumenische diensten (zie onder Onze Gemeente) is niet altijd de liturgie vooraf digitaal voor onze gemeente beschikbaar. Dat hangt af van wie de betreffende dienst heeft voorbereid en wie de dienst leidt.
De liturgieën blijven een jaar op deze site beschikbaar.

Alle kerkdiensten in de Stefanuskerk beginnen om 10.00 uur en hebben tot nader bericht het karakter van een ochtendgebed. U bent hartelijk welkom om de dienst in de kerk mee te maken.
Er mogen voorlopig maar 10 kerkgangers aanwezig zijn bij de diensten.

Aanmelden uiterlijk op de vrijdag vóór de dienst per:
* mail: aanmelding-dienst@damsterboord.nl
* telefoon: koster Reinder de Jager: 06-50589117
LET OP: zonder aanmelding vooraf geen toegang

De oecumenische diensten in de Emmaüskerk beginnen om 11.15 uur.

Hieronder alle informatie op een rijtje:

De liturgie staat hieronder op deze pagina, bij Eerstvolgende diensten

Tot nader bericht is de collecte in de kerk niet mogelijk.
De kerkrentmeesters vragen u om uw bijdrage voor het kerkelijk werk – de eigen gemeente – over te maken op rekeningnummer: NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord.
De diaconie vraagt u om uw bijdrage voor de diaconale doelen over te maken op NL 28 INGB 0000 8474 90, t.n.v. Diaconie Damsterboord. 

De collectedoelen worden wekelijks in de liturgie bekend gemaakt. 

Eerstvolgende diensten 2021

Alle beschikbare liturgieën
Terugluisteren van diensten via kerkomroep