Liturgie en kerkomroep’

Hieronder kunt u de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ voor de eerstvolgende dienst bekijken en downloaden. Deze wordt in de loop van de week voor de komende zondag geplaatst en staat bovenaan de lijst.

De liturgie staat hieronder op deze pagina, bij Eerstvolgende diensten

Met ingang van zondag 12 februari 2023 is de inzameling van de gaven in de kerk weer mogelijk. In de dienst zullen er als vanouds twee rondgangen met de collectezak zijn. U kunt ook uw gaven giraal blijven delen via de bekende rekeningnummers die elke zondag op de liturgie staan.  U kunt dus kiezen voor één van deze mogelijkheden of gebruik maken van beide.

De kerkrentmeesters vragen u om uw bijdrage voor het kerkelijk werk – de eigen gemeente – per collecte of voor een aantal collecten gezamenlijk over te maken op rekeningnummer: NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord. Wilt u daarbij het collectedoel vermelden?
De diaconie vraagt u om uw bijdrage voor de diaconale doelen over te maken op NL 28 INGB 0000 8474 90, t.n.v. Diaconie Damsterboord.
De collectedoelen worden wekelijks in de liturgie bekend gemaakt.


Eerstvolgende diensten 2024

 • zondag 25 februari, reminiscere, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 3 maart, oculi, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorbereid en geleid door college van diakenen
 • zondag 10 maart, laetare, om 10:00 uur in de Stefanuskerk
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 17 maart, judica, om 10:00 uur in de Stefanuskerk
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 24 maart, palmzondag, om 11:15 uur in de Emmaüskerk,
  gastdienst – geen kerkomroep
 • donderdag 28 maart, witte donderdag, om 19:30 uur in de Stefanuskerk, dienst van Schrift en Tafel
  voorganger ds. Jan Wilts
 • vrijdag 29 maart, goede vrijdag, om 19:30 uur in de Stefanuskerk
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zaterdag 30 maart, stille zaterdag, om 19:30 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 31 maart, Pasen, om 10:00 uur in de Stefanuskerk
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 7 april, beloken pasen, om 10:00 uur in de Stefanuskerk
  voorganger ds. Jan Wilts
  ——————————————————
  Alle beschikbare liturgieën
  Terugluisteren van diensten via kerkomroep