‘Liturgie en kerkomroep’

Hieronder kunt u de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ voor de eerstvolgende dienst bekijken en downloaden. Deze wordt in de loop van de week voor de komende zondag geplaatst en staat bovenaan de lijst.

Voor de oecumenische diensten (zie onder Onze Gemeente) is niet altijd de liturgie vooraf digitaal voor onze gemeente beschikbaar. Dat hangt af van wie de betreffende dienst heeft voorbereid en wie de dienst leidt.
De liturgieën blijven een jaar op deze site beschikbaar

De oecumenische diensten in de Emmaüskerk beginnen in de regel om 11.15 uur. Check de liturgie.

De liturgie staat hieronder op deze pagina, bij Eerstvolgende diensten

Met ingang van zondag 12 februari 2023 is de inzameling van de gaven in de kerk weer mogelijk. In de dienst zullen er als vanouds twee rondgangen met de collectezak zijn. U kunt ook uw gaven giraal blijven delen via de bekende rekeningnummers die elke zondag op de liturgie staan.  U kunt dus kiezen voor één van deze mogelijkheden of gebruik maken van beide.

De kerkrentmeesters vragen u om uw bijdrage voor het kerkelijk werk – de eigen gemeente – per collecte of voor een aantal collecten gezamenlijk over te maken op rekeningnummer: NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord. Wilt u daarbij het collectedoel vermelden?
De diaconie vraagt u om uw bijdrage voor de diaconale doelen over te maken op NL 28 INGB 0000 8474 90, t.n.v. Diaconie Damsterboord.

De collectedoelen worden wekelijks in de liturgie bekend gemaakt.


Eerstvolgende diensten 2023

 • liturgie zondag 11 juni 2023, 2e na Pinksteren, ochtendgebed om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
  aansluitend gemeenteberaad, met  bijbehorend praatpapier
 • zondag 18 juni, 3e na Pinksteren, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Lieuwe Giethoorn
 • zondag 25 juni, 1e van de zomer, om 10:00 uur Kerkenheem, themadienst diaconie,
  Let op: geen kerkomroep beschikbaar
  voorganger: diakenen
 • zondag 2 juli, 2e van de zomer, om 10:00 uur in de Stefanuskerk, oecumenische dienst
  voorganger pastor Hilda van Schalkwijk

Alle beschikbare liturgieën
Terugluisteren van diensten via kerkomroep