‘Liturgie en kerkomroep’

Hieronder kunt u de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ voor de eerstvolgende dienst bekijken en downloaden. Deze wordt in de loop van de week voor de komende zondag geplaatst en staat bovenaan de lijst.

Voor de oecumenische diensten (zie onder Onze Gemeente) is niet altijd de liturgie vooraf digitaal voor onze gemeente beschikbaar. Dat hangt af van wie de betreffende dienst heeft voorbereid en wie de dienst leidt.
De liturgieën blijven een jaar op deze site beschikbaar

De oecumenische diensten in de Emmaüskerk beginnen in de regel om 11.15 uur. Check de liturgie.

De liturgie staat hieronder op deze pagina, bij Eerstvolgende diensten

Tot nader bericht is de collecte in de kerk niet mogelijk.
De kerkrentmeesters vragen u om uw bijdrage voor het kerkelijk werk – de eigen gemeente – over te maken op rekeningnummer: NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord.
De diaconie vraagt u om uw bijdrage voor de diaconale doelen over te maken op NL 28 INGB 0000 8474 90, t.n.v. Diaconie Damsterboord. 

De collectedoelen worden wekelijks in de liturgie bekend gemaakt. 


Eerstvolgende diensten 2022/202

 • zondag 27 november 2022, 1e advent, 10:00 uur in de Stefanuskerk
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 4 december, 2e advent, oecumenische dienst om 11:15 uur in de Emmaüskerk
  voorganger pastor Myriam Oosting
 • zondag 11 december, 3e advent, doopdienst, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 18 december, 4e advent, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zaterdag 24 december, kerstavond, om 22:00 uur in de Stefanuskerk, m.m.v. muzikaal trio
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 25 december, kerstmorgen, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 1 januari, 1e zondag na kerst, oecumenische dienst, ochtendgebed, om 10:00 uur in de Stefanuskerk
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 8 januari, epifanie, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 15 januari, 2e na epifanie, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 22 januari, 3e na epifanie, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Tiemo Meijlink
 • zondag 29 januari, 4e na epifanie, om 10:00 uur in de Stefanuskerk,
  voorganger ds. Jan Wilts
 • zondag 5 februari, 5e na epifanie, oecumenische dienst om 11:15 uur in de Emmaüskerk,
  voorganger pastoor Arjan Jellema

Alle beschikbare liturgieën
Terugluisteren van diensten via kerkomroep