Themadiensten

Themadiensten zijn er af en toe, onregelmatig door het jaar heen.

In de afgelopen periode (2019) is er een dienst geweest over Stefanus, de naamgever van onze kerk.
Verder heeft het verhaal van de verloren zoon centraal gestaan in een dienst waarbij alle kerkgangers hebben meegedaan in een creatieve verwerking van dit thema.

In januari 2020 stond de themadienst: “Wij en ons klimaat” op de centraal. Een kort verslag van die dienst staat onder Terugblik activiteiten op deze site.

Themadiensten worden aangekondigd via de website, de kerkbladen (Rotonde en Kerk in Stad) en de nieuwsbrief.