Gedachtenisdienst en Allerzielen

Naar protestants gebruik worden op de laatste of voorlaatste zondag van november de mensen herdacht die gedurende het jaar gestorven zijn, uit onze kerkelijke gemeente of onze persoonlijke kring.
Ze worden bij name genoemd en bij elke naam wordt een kaars aangestoken. Ieder is welkom, ook wie de kerkgang niet zo gewend is – daar wordt rekening mee gehouden.

Voor wie dit toch een stap te ver is: naar algemeen kerkelijk gebruik zijn de kerkdeuren ook op Allerzielen, 2 november, geopend. Dat is ook een moment om wie gestorven zijn te gedenken.
Er is dan geen kerkdienst of programma. U bent welkom om de kerk binnen te lopen, een kaars aan te steken en even te gaan zitten, of weer naar buiten te gaan. Er liggen wat gedichten klaar die u voor u zelf kunt lezen, in de kerk of thuis.