Doop en belijdenis

Doopdiensten zijn er onregelmatig, als er dopelingen zijn wordt er een doopdienst ingepland.  Er worden zowel kinderen als volwassenen gedoopt. 

We ervaren dopen als een blij feest: mensen horen bij elkaar en horen bij God. De doop met water is een mooi, helder en wereldwijd ritueel dat dat ‘horen bij’ zichtbaar maakt. In alle gevallen wordt de dienst samen met de betrokkenen voorbereid.

Ouders kunnen ervoor kiezen hun kind te laten dopen. Wie als puber of volwassene die keus zelf wil bevestigen, kan ‘belijdenis van geloof’ doen.
Wie als puber of volwassene er zelf voor kiest gedoopt te worden, doet met de doop in één keer belijdenis. De kern ervan is dat iemand in de kring van de kerkelijke gemeenschap “ja” zegt op wat God voor haar of hem betekent.

Aan belijdenis doen gaat meestal een traject vooraf waar in groepsgesprekken verkend wordt wat het geloof kan betekenen.
Doop en belijdenis vieren we in een zondagse kerkdienst.