Voedselbank

Wie zaait zal oogsten


De bijbel is doorspekt met verhalen die te maken hebben met oogsten en het resultaat daarvan: voedsel. Bijna iedereen kent de verhalen of heeft er over gehoord. De zeven vette jaren en de zeven magere jaren, het verhaal van de vijf broden en twee vissen, de sprinkhanenplaag maar ook het manna als brood uit de hemel. Er zijn verhalen over wijngaarden, maar ook verhalen over de woestijn.

In de bijbel is er ook het verschil tussen rijkdom en armoede. Sommigen kunnen (overvloedig) oogsten, anderen moeten bedelen.

Stefanus, de eerste aangestelde diaken, had als taak aalmoezen te verdelen onder de weduwen. De taak van een diaken is (nog steeds) om uit te delen aan hen die dat nodig hebben.

Jaarlijks wordt eind september in de Stefanuskerk een oogstdienst gevierd.
In deze dienst nemen we mee wat we zelf geoogst hebben. Een ieder kan voor een (meestal zelf te bepalen) geldelijke bijdrage iets meenemen van de geoogste producten. Daarnaast worden er houdbare producten meegenomen naar de kerk.

De opbrengst uit de verkoop van de oogst (door de diaconie ruim naar boven afgerond) en de ingebrachte houdbare artikelen, worden gedoneerd aan de Voedselbank.
Zo komt dit terecht bij hen die het nodig hebben, in de geest van Stefanus.

De Voedselbank Stad Groningen maakt deel uit van de Stichting Noordelijke Voedselbanken waarin wordt samengewerkt door de voedselbanken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, deel van Overijssel, Noordoostpolder en Noordoost Flevoland. Samen vallen zij onder de Voedselbanken Nederland.
Het doel van de Voedselbank voedsel verstrekken aan ruim 600 gezinnen die in stad Groningen wonen, en een voldoening gevende werkplek te zijn voor ruim 100 vrijwilligers. Vooral in de wijken in het noordoosten van de stad – De Hoogte, Lewenborg, de Oosterparkwijk en Beijum – ligt het aantal cliënten bovengemiddeld hoog, waaronder veel gezinnen met kinderen.