INLIA

De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen, waaronder ook de voorgangers van de huidige Protestantse Gemeente Damsterboord, kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. Daarbij boden ze ook concrete hulp in de vorm van ‘kerkasiel’ in de Emmaüskerk en in een – nu niet meer bestaand – gebouwtje tegenover de Stefanuskerk.

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een  netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

 

Stichting INLIA is opgericht:

  • om deze kerken te ondersteunen met onder meer advies en deskundigheidsbevordering,
  • om asielzoekers in nood juridisch of maatschappelijk te ondersteunen, hen te bemiddelen naar medische zorg of hen te helpen om een nieuw toekomstperspectief te realiseren (hier dan wel in het eigen land of een derde land waar zij veilig heen kunnen).

INLIA is gevestigd in de stad Groningen. Begonnen als een klein bureau is het inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten & projecten en is het een kennisinstituut op dit gebied.

In opdracht van het gemeentebestuur van Groningen beheert INLIA al sinds vele jaren in de stad de noodopvang voor dakloze asielzoekers, eerst in het ‘Heijmanshuis’ en het klooster ‘Mariënholm’, en daarna  de Bed-Bad-Brood-Plus voorziening in het ‘Formule 1 Hotel’ en op de slaapboot ‘Amanpuri’ in het Eemskanaal. Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij vrijwilligers uit de Groninger kerken, ook vanuit Damsterboord!

Samen werken er bij de stichtingen zo’n 35 beroepskrachten, een tiental stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers. Over de werkzaamheden die zij verrichten leest u meer op de website van INLIA onder Wat doen we.

Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. Ze kunnen bestaan dankzij particuliere giften en bijdragen van kerken. Jaarlijks worden er ook binnen onze gemeente diaconale collectes voor het werk van INLIA gehouden.
Daarnaast ontvangen INLIA Groningen en INLIA Projecten kostendekkende vergoedingen voor werkzaamheden die zij voor gemeenten verrichten.