Vaste diaconale collectedoelen

De diaconie biedt individuele hulp in de directe omgeving maar ook op afstand. Dit laatste geldt voor binnen- en buitenland.
De diaconie doet dit door giften aan diverse hulpverleningsorganisaties. Deze giften zijn mede mogelijk door middel van de collectes in de kerk. Een aantal collectedoelen heeft daarbij onze speciale belangstelling, deze doelen komen elk jaar weer terug op het collecterooster.