Samenwerken in de wijk

In de wijk Lewenborg zijn allerlei organisaties actief die vooral gericht zijn op een beter leefklimaat in de wijk.

Wijkcentrum Het Dok, WIJ Lewenborg, Humanitas, De Oude Bieb – de sociale huiskamer van de wijk -, Bewonersinitiatief Golvend Lewenborg, het Leger des Heils, de gemeente Groningen en Damsterboord zitten regelmatig met elkaar aan tafel bij de verschillende overleggroepen op dit terrein. Zo wordt er gezamenlijk opgetrokken bij initiatieven tegen eenzaamheid en armoede.

Uit deze contacten is bijvoorbeeld ook de medewerking van Damsterboord aan de jaarlijkse buurtcamping voortgekomen. Verder leveren we elk jaar een bijdrage aan de Prokkelweek.

Op dit moment wordt er actie ondernomen om de verbinding tussen mensen op buurtniveau te bevorderen en kijken we naar een serie bijeenkomsten rondom “de kunst van het ouder zijn” voor de ouder wordende wijkbewoners.
Daarnaast is de activiteit ‘Buurten met een bakkie’ gestart, om te beginnen in Kraaienest.