Beautiful Gate

Stichting Beautiful Gate Nederland (voorheen De Schone Poort) ondersteunt een aantal organisaties en projecten die zich in Afrika inzetten voor kansarme kinderen en gezinnen. De nadruk van deze organisaties ligt op het gebied van het verbeteren van levensomstandigheden voor kansarme kinderen, het versterken van de draagkracht van gezinnen en het geven van informatie aan jong en oud. Het doel is om samen kinderen en families op een opbouwende manier te ondersteunen zonder dat de eigen verantwoordelijkheid wordt weggenomen. De ondersteuning is allereerst bedoeld om kinderen te laten zien en ervaren dat ze kostbaar zijn in Gods ogen.

Waar het uiteindelijk bij Beautiful Gate Nederland om draait is dat Afrikaanse kinderen, families en leefgemeenschappen weer op de been geholpen worden zoals dit ook gebeurde met de verlamde man die bij een van de tempelpoorten zat. Beautiful Gate krijgt haar naam dan ook uit de Bijbel (Handelingen 3:2).

De diaconie Damsterboord houdt regelmatig een collecte voor Stichting Beautiful Gate. Dit is een dankbare collecte. Mede hierdoor kan een door de Stichting gesponsorde familie zichzelf financieel redden. En dat is fantastisch nieuws! Dit succes willen we door onze collecte graag herhalen met een ander gezin.