Open Hof

De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kop koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor.

Een huis dat een veilige plek is voor thuislozen, drugsgebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden

Het is een oecumenisch diaconaal- en pastoraal centrum, dat mede in stand wordt gehouden door de Groninger kerken. De Protestantse Gemeente Damsterboord is één van de leden van de Open Hof in Groningen en ondersteund met een jaarlijkse bijdrage het pastoraat in deze organisatie.
Ook de Gemeente Groningen steunt de Open Hof, ze geeft financiële ondersteuning voor het inkomensbeheer en de opvang van de bezoekers.

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je geen geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen familie of vrienden hebt waar je op terug kunt vallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en inspireren om met anderen te delen, zodat je kracht hervindt om verder te gaan. De Open Hof wil zo’n plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren en hoop geven.

De Open Hof is een vrijwilligersorganisatie. Met een beperkte bezetting aan vaste formatie werken veel vrijwilligers aan de doelstellingen, het is de kurk waarop de Open Hof drijft. De Open Hof is gesticht in 1977 en is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar de christelijke waarden “gerechtigheid” en “barmhartigheid” leidend zijn.