Kaartenmaakgroep

De groep is gestart in 1992 en bestaat vanaf de oprichting al uit zes personen. In het begin werd er alle maandagen bij toerbeurt bij iemand thuis rond de tafel geknutseld. Over en weer werd er geholpen en veel geleerd van elkaar.

Het doel van de groep was in de eerste periode vooral het meehelpen financieren van bepaalde projecten binnen de gemeente.
Het eerste project was de restauratie van de kerk. Toen dat gerealiseerd was stond de restauratie van het orgel op het programma. Het volgende doel was het realiseren van de restauratie van de statenbijbel. 
Vanaf 2012 gaat de opbrengst naar WorldGranny.

De laatste jaren worden er alleen nog maar kaarten gemaakt voor de bezoekgroepen van de kerk en is er ook niet alle weken meer een bijeenkomst. Inmiddels gaat het vooral om de onderlinge contacten.
De samenstelling van de groep is in de loop der jaren veranderd, maar het plezier in het kaarten maken en de gezelligheid is gebleven.