Selecteer een pagina

Gespreksavonden

Geregeld zijn er ook korte series of eenmalige gespreksavonden. Ze worden aangekondigd in het huis aan huisblad De Lewenborger, in het kerkblad De Rotonde en op deze website.

project ‘DE KUNST VAN HET OUDER WORDEN’
Oud worden is een route die als wij die gaan, mogen gaan en soms ook moeten gaan. Het is een route met verlies van mogelijkheden. Maar het is ook een route met andere mogelijkheden. Tijd om er belangeloos te zijn. Rust om wat we doen met aandacht te doen. Het ontwikkelen van nieuwe interesses. Het ontdekken van de waarde van het kleine en het ‘gewone’.
Ons project richt zich op dat tweede: de kennismaking met andere mogelijkheden en het ontdekken van de waarde daarvan. En daar hebben we een heel mooi programma voor, met om te beginnen op 28 november 2019 een toneelavond. In de eerste vier maanden van 2020 volgen een lezing, een workshop, een gesprek en een film.

De toegang bedraagt elke keer € 1,– ; dit is inclusief de koffie. Het project is een bewonersinitiatief en wordt meegefinancierd door Golvend Lewenborg.

Programma project ‘De kunst van het ouder worden’

AANDACHT VOOR HET KLIMAAT
In het denken over onze verantwoordelijkheid voor het klimaat op aarde is veel aan het verschuiven. Steeds meer burgers en partijen raken doordrongen van de urgentie van een kringloopeconomie en de urgentie van het afscheid van een wegwerpcultuur. Waar de Bijbel in sommige kringen verstaan werd als een mandaat om de aarde te exploiteren, is ook een heel ander verstaan mogelijk: als een appèl Gods schepping lief te hebben en recht te doen.

Op zondag 26 januari 2020 schenken we daar aandacht aan.
We beginnen de kerkdienst in Kerkenheem zingend en biddend. Met elkaar in gesprek, of in creativiteit, geven we vervolgens uitdrukking aan wat ons beweegt en zoeken we naar woorden voor onze voorbeden. Die bidden we daarna in de Stefanuskerk, waar we de kerkdienst besluiten. Al zingend zullen we daar in ‘processie” naar toe lopen. We hopen dat u deze “andere” kerkdienst met ons mee kunt maken.

Verder zijn er in het kader van dit thema nog twee bijeenkomsten in Kerkenheem:
op woensdagavond 22 januari om 19:45 uur wordt er een klimaatdocumentaire vertoond en op zaterdagmiddag 1 februari  van 14.00 – 15.30 uur vertelt de molenaar van Noorddijk, Arjen Strijkstra, over een bijzonder bijenproject.