Samenkring ’t Roer

voor mensen met een verstandelijke beperking

De Samenkring is een gezellige kring waarin we verhalen uitwisselen, een spel doen, een Bijbelverhaal horen en natuurlijk ook met elkaar lachen!

Eenmaal per maand op een woensdagavond van 19:00 – 19:45 uur, De Zijlen, locatie ’t Roer (Roer 163, Lewenborg)