Prokkel

Wat is een Prokkel?

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting.
Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.

Prokkelen kan op alle terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, rondom wonen, op een vereniging, op school of in het onderwijs.  Prokkelen gebeurt het hele jaar door. Maar één week in het jaar wordt daar speciaal aandacht voor gevraagd: de Prokkelweek.

De Prokkelweek is ontstaan vanuit het initiatief van HandicapNL (voorheen Fonds Verstandelijk gehandicapten) waarin zij samen met zeven andere organisaties in 2007 de ‘Verstandelijk gehandicapten 2daagse’ organiseerde. Deze 2daagse is uitgegroeid tot een Prokkelweek, een week vol prikkelende ontmoetingen.

De Prokkel, dat is een begrip in Lewenborg. Een week lang lopen mensen met een verstandelijke beperking stage bij verschillende bedrijven en organisaties in en rond Lewenborg. Ze sluiten dat af met het Prokkelfeest in wijkcentrum Het Dok.
Als kerkelijke gemeente doen we al een aantal jaren mee, zowel met het organiseren van de  Prokkelweek, als met het vieren van een heuse Prokkelkerkdienst met het orkest van  bewoners van woonvorm ’t Roer.

Teams van de bewoners deden in 2017 en 2018 mee met de Prokkelsterrenslag in Utrecht. Mogelijk gemaakt door sponsors die ook eigen personeelsleden als teamlid lieten meegaan en zorgden voor shirtjes en een bus, en door medewerkers van ’t Roer en vrijwilligers.