Selecteer een pagina

Pioniersplek Overstag

Tijdens het proces waarin wij ons beraadden op de toekomst van Damsterboord, kwamen we in contact met Mark de Jager. Mark studeert theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Groningen en woont in de wijk Lewenborg. Hij las over ons proces in Kerk in Stad en vroeg ons of een pioniersplek vanuit Damsterboord in de wijk Lewenborg nieuwe kansen zou kunnen bieden.

Uit ons proces van bezinning kwam ook naar voren dat gemeenteleden het belangrijk vinden om, wat voor hen van waarde is, te delen met anderen buiten de gemeente. We experimenteren met andersoortige diensten, meer doordeweekse activiteiten en meer ruimte voor bezinning. Tegelijk constateren we ook onze verlegenheid daarmee.
Vanuit een pioniersplek is het gemakkelijk om hiermee te experimenteren. Een pioniersplek is gericht op nieuwe vormen van aanwezig zijn in de maatschappij, ondersteund door de bestaande protestantse gemeente, maar veel minder gebonden aan de regels van de PKN.
De kerkenraad heeft dan ook besloten dat zo’n pioniersplek een hele goede manier is om nieuwe initiatieven een kans te geven en meer mensen in Lewenborg in contact te brengen met de kernwaarden die wij belangrijk vinden, de hoop van waaruit wij leven. Maar ook omgekeerd, dat wij als Damsterboord iets leren van de maatschappij om ons heen.

De pioniersplek valt onder de verantwoordelijkheid van Damsterboord, zodat de kernwaarden van onze gemeente voorop blijven staan. Zoals in het onderzoek van de PThU naar voren kwam, zijn dat gemeenschap, ontmoeting, openheid, trouw en eigenheid.

Mark de Jager neemt in eerste instantie het voortouw, hij is lid van de Wijkgemeente Martinikerk. Naast drie leden van Damsterboord bestaat het voorlopige pioniersteam verder uit mensen uit de wijk, zowel afkomstig van andere kerkgenootschappen (De Stadskerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk Groningen) als iemand die niet verbonden is met een kerkgenootschap. Misschien dat er later nog iemand vanuit de Walfriedgemeenschap wil en kan aansluiten.
Dit team zal een verkenning gaan doen in de wijk Lewenborg, op zoek naar de vragen die er liggen. Kleine initiatieven kunnen al wel van de grond komen, maar de eerste fase zal vooral bestaan uit luisteren. Vervolgens wordt er een plan opgesteld dat aan de kerkenraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze eerste fase neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag.
De landelijke PKN kan dit ondersteunen en subsidiëren onder voorwaarde dat ook wij als plaatselijke gemeente (Damsterboord) dit meefinanciert.

Nieuwsbrief nr. 1 – Pioniersplek Overstag