Selecteer een pagina

Op zaterdag 5 okt . van 9 – 12 houdt de diaconie van Damsterboord weer haar jaarlijkse inzameling t.b.v. Sam’s kledingactie. Dat gebeurt in de Emmauskerk.

De opbrengst van deze landelijke actie is bestemd voor de bestrijding van de hongersnood in Jemen.

We hopen op de deelname van u allen. Voor deze actie vragen we u om textiel, in goed gesloten plastic zakken , in te leveren.

Alle textiel is welkom. Kleding, huishoudtextiel , gordijnen, dekens. Wanneer u vodden inlevert, dit graag even op de zak vermelden d.m.v. een briefje.

Alle textiel wordt door Sam ’s kledingactie verkocht aan een sorteerbedrijf. Na het sorteren wordt de draagbare kleding door Sam terug gekocht om uit te delen in landen waar daar behoefte aan is. De netto opbrengst van  de verkochte kleding en het overige textiel wordt aan het goede doel besteed.

We hopen op een goede opbrengst.