Rotonde

Rotonde is het maandelijks informatieblad van de Gemeente Damsterboord en de Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en omgeving. Via Rotonde wordt u op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen de gemeente en geplande activiteiten. Ook vindt u hier informatie over de kerkdiensten en een rooster van de lezingen.

Rotonde bestaat sinds 1971 in papieren vorm – A5 formaat, zwart/wit – en sinds juli 2010 ook digitaal in kleur. Het blad verschijnt tien maal per jaar, met twee dubbelnummers: juli/augustus en december/januari, en wordt in principe gratis verspreid onder de gemeenteleden.
Aan een kort historisch overzicht van Rotonde wordt nog gewerkt.

De nieuwe Rotonde verschijnt in de week voorafgaand aan de eerste zondag van de maand en wordt dan ook op de website geplaatst.

Rotonde nr. 11, november 2019

In 2019 verschijnt Rotonde nog in

 • week 48 – jaargang 48 nr. 12/1; deadline inleveren kopij: 15 november

In 2020 verschijnt Rotonde in

 • week 5 – jaargang 49 nr. 2; deadline inleveren kopij: 17 januari
 • week 9 – jaargang 49 nr. 3; deadline inleveren kopij: 14 februari
 • week 14 – jaargang 49 nr. 4; deadline inleveren kopij: 20 maart
 • week 18 – jaargang 49 nr. 5; deadline inleveren kopij: 17 april
 • week 23 – jaargang 49 nr.6; deadline inleveren kopij: 22 mei
 • week 27 – jaargang 49 nr. 7/8; deadline inleveren kopij: 19 juni
 • week 35 – jaargang 49 nr. 9; deadline inleveren kopij: 14 augustus
 • week 39 – jaargang 49 nr. 10; deadline inleveren kopij: 11 september
 • week 44 – jaargang 49 nr. 11; deadline inleveren kopij: 16 oktober
 • week 48 – jaargang 49 nr. 12/1; deadline inleveren kopij: 13 november

Redactieadres: redactie@kerkbladrotonde.nl of kopij@damsterboord.nl
Administratie: administratie@kerkbladrotonde.nl