Selecteer een pagina

Liturgie en kerkomroep

Hieronder kunt u de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ voor de eerstvolgende dienst bekijken en downloaden. Deze wordt in de loop van de week voor de komende zondag geplaatst en staat bovenaan de lijst.

Voor de oecumenische diensten (zie onder Onze Gemeente) is niet altijd de liturgie vooraf digitaal voor onze gemeente beschikbaar. Dat hangt af van wie de betreffende dienst heeft voorbereid en wie de dienst leidt.
De liturgieën blijven een jaar op deze site beschikbaar.

De diensten tot en met 31 mei a.s. kunt u alleen beluisteren via de kerkomroep van de Stefanuskerk.
De liturgie staat enkele dagen voor de dienst hier op de site.

De diaconie collecteert elke zondag in de kerk en ondersteunt daarmee mensen die in nood verkeren, zowel dichtbij als veraf. Tot 1 juni a.s. is de collecte in de kerk niet mogelijk.
De diaconie vraagt u daarom uw bijdrage over te maken op NL 28 INGB 0000847490, t.n.v. Diaconie Damsterboord.
Het collectiedoel zal elke zondag in de liturgie genoemd worden. Bij ‘Voor de wereld’ staan een aantal vaste doelen genoemd.

Er is een handreiking voor wie thuis de kerkdienst meeviert in de periode dat we vanwege het coronavirus de kerkgang moeten beperken. Lees hier de handreiking kerkomroep

Eerstvolgende diensten

witte donderdag, 9 april 2020, avondgebed, 19:30 uur, voorganger ds. Jan Wilts

goede vrijdag, 10 april 2020, avondgebed, 19:30 uur, voorganger ds. Jan Wilts

stille zaterdag, 11 april 2020, avondgebed, 19:30 uur, voorganger ds. Jan Wilts

Paasmorgen, 12 april 2020, ochtendgebed, 9:30 uur, voorganger Jan Wilts

zondag 19 april, ochtendgebed om 9:30 uur, voorganger ds. Jan Wilts

 

Alle beschikbare liturgieën

Terugluisteren van diensten via kerkomroep