Basiscatechese

voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs of de bovenbouw van het speciaal basisonderwijs

In de weken voor Pasen is er een korte catecheseronde. Op maandagmiddag zijn leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs welkom in Kerkenheem.
We beginnen met een kop thee en even bijpraten. Dan bespreken we met elkaar een les over een onderwerp dat met kerk en geloof te maken heeft. Zulke onderwerpen zijn: Bijbelverhalen, avondmaal, dopen, de kerkdienst, het orgel en zo meer.

Basiscatechese
In de weken voorafgaand aan Pasen, bieden we elk jaar een kort programma van kindercatechese aan.

  • Doelgroep: kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en de bovenbouw van het speciaal basisonderwijs.
  • Frequentie: vier wekelijkse bijeenkomsten van drie kwartier, ’s middags na schooltijd, tijd in overleg met de deelnemers.
  • Locatie: Kerkenheem en Stefanuskerk
  • Vervoer: als vervoer naar Noorddijk nodig is, proberen we dat onderling te regelen.
  • Programma: een korte verkenning van enkele onderwerpen zoals: de doop, het kerkgebouw en het avondmaal.

Afsluiting op witte donderdag in de kerkdienst in de Stefanuskerk, waar de kinderen mee kunnen werken aan het avondmaal.

leiding: ds. Jan Wilts;  aanmelding: janwilts@damsterboord.nl 

(De ouders van) alle kinderen uit de doelgroep die bij ons ingeschreven zijn, krijgen een uitnodiging. En natuurlijk mogen vrienden en vriendinnen meekomen.

data Basiscatechese 2023

Maandag 13 maart, 20 maart, 27 maart en 3 april in Kerkenheem, aanvangstijd in overleg met de deelnemers.