Zoals elk jaar heeft de kindernevendienst van Damsterboord weer samen met de Walfriedgemeenschap een 40 dagen project, waarmee we van 10 maart tot en met 21 april in 7 weken naar Pasen toeleven. Ons project heet ‘Een nieuw begin’. Samen met Julia en Stef leren we wat je allemaal nodig hebt om een nieuw begin te kunnen maken. Kiezen, wakker worden, geduld, vergeven, teruggeven, juichen en hulp krijgen. Er is in deze periode elke week kindernevendienst en ook als je niet elke week kunt komen, kun je gewoon meedoen met ons project. Iedereen kan een nieuw begin maken, doe je mee?

  Palmpaasstokken maken: Zaterdag 13 april in de Emmauskerk van 16:00 tot 17:00 uur.

   

 

Zondag 14 april, Palmpasen, om 10:15 uur verzamelen in de Emmauskerk. Alle kinderen met hun palmpaasstok gaan zingend in optocht naar Mercator (onder begeleiding). De kerkdienst begint om 11:00 uur.

Nieuwe ontwikkeling bij onze zoektocht naar kerk-zijn in de huidige tijd.

Tijdens het proces waarin de kerkenraad zich beraadt op de toekomst van Damsterboord kwamen we in contact met Mark de Jager. Hij studeert theologie aan de PThU in Groningen en woont in de wijk Lewenborg. Hij las over onze zoektocht in KerkinStad en vroeg of een pioniersplek vanuit Damsterboord in de wijk Lewenborg een optie zou kunnen zijn. We hebben hem uitgenodigd om in de kerkenraadsvergadering van februari jl. uit te leggen wat dat inhoudt en welke mogelijkheden hij ziet.
Pioniersplekken zijn gericht op nieuwe vormen van aanwezig zijn in de maatschappij, ondersteund door de bestaande protestantse gemeente. Maar deze plekken zijn veel minder gebonden aan de regels van de PKN. Er wordt daarbij samengewerkt met anderen uit de wijk, zowel afkomstig uit andere kerkgenootschappen als niet- kerkelijken. Zo kunnen er veel gemakkelijker nieuwe initiatieven ontwikkeld worden, zonder dat er een heel bestuurlijk apparaat opgezet hoeft te worden. De landelijke PKN kan dit ondersteunen en meesubsidiëren.

De kerkenraadsvergadering van begin december begonnen wij met een verdieping in de lofzang van Maria. Deze lofzang hoort bij Advent: er spreekt een verwachting uit het lied, de hoop op een rechtschapen wereld. Maar die nieuwe wereld begint met de geboorte van een eenvoudig klein kind. Het moet uit de mensen zelf komen, iets wat na ruim 2000 jaar nog steeds een opgave is. Door de ellende die we zien in de media lijkt het ook moeilijk te blijven geloven en hopen in een nieuwe  wereld. Des te belangrijker om te blijven luisteren naar die lofzang.

In januari stonden we als kerkenraad stil bij de media-aandacht voor de “Nashville-verklaring”. Unaniem deden we afstand van deze verklaring en ook de reactie hierop van de PKN was ons niet afdoende. We besloten een eigen reactie te plaatsen op onze website. In de kerkdienst van 13 januari begonnen we de viering ook met een duidelijk antwoord op het pamflet: iedereen is welkom bij ons, niemand wordt uitgesloten!

Als kerkenraad hebben we afscheid genomen van twee ambtsdragers: Ben Spruijtenburg en Geert Hielema, beide jarenlang actief als diaken, waar we als kerkenraad erg dankbaar voor zijn. Zondag 13 januari mochten we twee nieuwe ambtsdragers verwelkomen: Immy Klöpping en Thole Jan Wieringa, beide bevestigd als diaken. Ook daarvoor zijn we erg dankbaar.

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar tijdelijke invulling van het kosterschap op zondagochtend in de Stefanuskerk; meer informatie in onze nieuwsbrief: link naar nieuwsbrief kosterschap Stefanuskerk .

 

Het contact met de gemeente

De afgelopen periode hebben we met u als gemeente contact gehad over de toekomst van Damsterboord. Wij hebben u gevraagd de enquête in te vullen en ook hebben we een gespreksronde georganiseerd om met u in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente.

De enquêtes die wij ontvingen zijn vooral ingevuld door de meer betrokken gemeenteleden. Ook aan de gespreksavonden hebben vooral gemeenteleden meegedaan die regelmatig de diensten bezoeken of actief zijn in onze gemeente.

De kernwaarden van onze gemeente

We kunnen terugzien op twee avonden

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com