Afgelopen zondat 11 december hebben Wieke van der Goot en André Plijter hun dochter Marit ten doop gehouden.
zie hier twee foto's van deze feestelijke gebeurtenis in de Stefanuskerk.

Afgelopen zaterdag 4 november is in Kerkenheem voor het eerst een kinderspeelmiddag georganiseerd. Een nieuwe formule met de dubbele agenda: De kinderen gaan lekker spelen en de ouders gaan (lekker) kletsen over ditjes en (geloofs)datjes.

 

In de week van 17 oktober zijn er steigers gezet bij de kerk in Noorddijk. Dat was het teken dat de aannemer is begonnen met de restauratie waar de werkgroep Kerkrentmeesters opdracht voor heeft gegeven. Er is de afgelopen maanden een uitvoerig rapport opgesteld wat er moest gebeuren.

Het Oogstfeest is zondag 25 september gevierd in de Stefanuskerk te Noorddijk.

zie hier een mooi fotoverslag, gemaakt door Bram Hoft

Prediker

 

Bijbelboek Prediker op het leesrooster

Ter afwisseling van de reguliere lezingen uit het rooster zal in de komende periode af en toe een hoofdstuk uit het Bijbelboek Prediker klinken. Daar zijn twee argumenten voor.

Het eerste heeft te maken met de keuzes van het leesrooster. Daarin blijven grote gedeelten van de Bijbel onderbelicht, onder meer de wijsheidsboeken waarvan Prediker er één is. Naar protestantse en oecumenische overtuiging dient de gehele Bijbel in de eredienst te klinken.

Het tweede argument heeft met de inhoud van Prediker te maken. De inhoud van dit Bijbelboek sluit goed aan bij het hedendaagse levensgevoel van velen. Volgens sommigen ook bij de cynische en onverschillige aspecten daarvan, maar dat denk ik zelf niet. Naar mijn overtuiging is de bron van dit Bijbelboek een diep doorleefd ontzag voor de grootheid Gods en erkennen van het verschil tussen mens en God. 

Iets over Bijbelboek Pediker

Bekend is voor een aantal mensen de uitdrukking “ijdelheid der ijdelheden”; dit klinkt als een refrein in Prediker. De schrijver doelt daarmee op het ijdele en lege van veel gedoe en drukte in het menselijk leven. In de Nieuwe Bijbel Vertaling is dat met een mooie alliteratie “lucht en leegte” geworden. Wat is van waarde in het leven, wat doet er echt toe? - dat lijkt de grondvraag te zijn. En het antwoord komt vaak verrassend dicht bij het gewone leven uit: van brood op je bord en dak boven je hoofd. Dát is het leven wat aan mensen gegeven is.

Het geschrift is oud (tussen 250 en 200 voor Christus ontstaan) maar wel één van de nieuwste van het oude testament. Het hoort in de Hebreeuwse Bijbel bij de Geschriften (na de profeten) en daarin bij de feestrollen. In de synagoge wordt het op het Loofhuttenfeest gelezen. De kerk heeft het in haar Bijbels voor de profeten gezet, na de Psalmen.

De naam “Prediker” is van Luther afkomstig, de Hebreeuwse naam is “Qohelet”,  dat betekent: verzamelaar of samenroeper. Met het woord wordt iemand aangeduid die een groep mensen bijeenroept en die kring een referaat of een wijsgerig-religieuze bespiegeling voorleest. 

Links

Een mooie site is "De Bijbel in de Nederlandse Cultuur". Voor Prediker: Bijbel en Cultuur: Prediker . Of luister via YouTube naar Stef Bos en Frank Boeijen. Wie nog wat verder wil studeren kan hier terecht: Vertaalaantekeningen van het NBG . 

Andere lezingen

Wanneer ik voor Prediker als oudtestamentische lezing kies, zal ik ook voortgaan met het kiezen van evangelielezingen die altijd buiten het rooster gelaten zijn. 

Komende periode

Nog iets over de periode. Mijn opzet is om niet achter elkaar uit Prediker te lezen, maar het af en toe, als dat zo uitkomt, vrij willekeurig dus, er een volgend hoofdstuk uit te kiezen. Zo kunnen we vast wel meer dan een jaar vooruit. Ik zal proberen de gekozen gedeelten op tijd op de website te zetten, dan weet u welk hoofdstuk aan de orde is. 

zondagen

zondag 14 augustus:  Prediker 1, 1-14 en 2, 1-11 en Lucas 6, 39 en 40 
zondag 28 augustus:  Prediker 2, 12-26 en Lucas 9, 23-27
zondag 4 september: Prediker 3, 1-15

 

jw

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com