Een van de taken van de kerkrentmeesters is het onderhoud van de gebouwen. De kerk is een monument en daar is vaak iets mee mis.Gelukkig krijgen we daar een (rijks)subsidie voor zodat we maar een deel zelf hoeven te betalen. Elke 5 jaar moeten we dat opnieuw aanvragen en vanaf 2017 is die subsidie voor de komende 5 jaar weer toegekend. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van het ingediende onderhoudswerk. Wel de moeite dus. Daarom kan er nu dus weer van alles gedaan worden. We doen al die zaken zoveel mogelijk tegelijk dan is de overlast het kleinst. U hebt het vast al gemerkt, er gebeurde al van alles in de kerk. Dat was overigens een combinatie van aardbevingsschade en gewoon onderhoud. De aardbevingsschade werd vergoed door de NAM en de rest was voor 50% voor onze rekening en door de combinatie van de werkzaamheden was dit voor ons het voordeligst. 

Op zondag 9 juli is er een gemeentezondag. Het thema is ‘mensen en bomen’. In de dienst stappen de oudste kinderen van de nevendienst over van de kerkdienst met nevendienst naar het geheel kunnen bijwonen van de kerkdienst.

Na de dienst drinken we koffie (met wat lekkers erbij) in Kerkenheem. Daarna volgt er en gevarieerd programma. Rond kwart voor één is er een lunch en daarna vervolgt het programma. Om uiterlijk drie uur sluiten we de gemeentezondag af.

Een paar tips:

De lunch. Het lijkt ons een mooi idee dat ieder iets voor de lunch meeneemt …. voor een ander. Het hoeft niet meer te zijn dan voor een persoon. Alles mag. Lekkere gesmeerde boterhammen met kaas, een stevige krentenbol, een kleine salade, een stukje quiche, wat koude pasta, pannenkoekjes of wat dan ook. Één portie, voor één persoon. Er staat een tafel klaar waarop we alles uit kunnen stallen en ieder kan er iets af nemen. Voor drinken wordt gezorgd. Dat wordt vast een bijzonder buffet! U kunt uw lunchpakket voor de dienst desgewenst afgeven in Kerkenheem. Drinken staat klaar.

Uw smartphone. Als u heeft: neem uw smartphone (of fototoestel) mee. Dat kunt u in het programma gebruiken. Denk ook aan het verbindingskabeltje waarmee uw apparaat aan een laptop verbonden kan worden. Heeft u geen smartphone of laat u hem liever thuis: geen probleem, als er maar een aantal aanwezig zijn.

Liedboek. In de dienst heeft u een Liedboek nodig.

 

Programma

10.00 kerkdienst

11.15 koffie

11.45 creatief ochtendprogramma, ieder kan meedoen

12.45 lunch - neem een lunch mee voor een ander!

13.30 een bol wol, een draad ....?

13.45 creatief middagprogramma

14.45 afsluiting

15.00 einde

 

 

Open Hof

De Protestantse Gemeente Damsterboord financiert onder andere het pastorale werk binnen de ‘Open Hof’. Vanuit steeds krappere financiële middelen bij de ‘Open Hof’ is er een traject ingezet om de samenwerking aan te halen met ‘Het Kopland’, een organisatie met gelijkaardige ondersteuningsdoelstellingen. In de discussie met de burgerlijke gemeente Groningen is vastgesteld dat een vergaande vorm van samenwerking risico’s in zich heeft die we met elkaar liever willen vermijden. Tegen die achtergrond heeft de burgerlijke gemeente toegezegd om onder zekere voorwaarden de financiële bijdrage te willen ophogen. Op dit moment wordt er gekeken naar de omvang en de voorwaarden van deze bijstelling. Binnen onze gemeente bespreken we op dit moment wat dit betekent voor de ontwikkeling van onze bijdrage aan het pastoraat. Als vervolg daarop wordt beoordeeld wat dit betekent voor het meerjarenbeleid en de aansturing van de vereniging ‘Open Hof’.

Thema-bijeenkomsten

De commissie thema-avonden heeft een verslag gemaakt van haar werkzaamheden sinds haar oprichting in 2014. De kerkenraad heeft naar aanleiding hiervan de leden uitgenodigd om over en weer te luisteren naar de ervaringen. Als kerkenraad zijn we van mening dat de thema-avonden zeker bijdragen aan de zichtbaarheid van onze gemeente in de directe omgeving, zowel bij bewoners als bij organisaties. De kerkenraad heeft daarom de commissie gevraagd door te gaan met het organiseren van deze thema-avonden en is de commissieleden zeer dankbaar voor hun werk tot nu toe.

Gehandicaptenpastoraat

Ruim 40 jaar geleden is in Groningen de commissie “Pastoraat verstandelijk gehandicapten” opgericht en organiseert vijf keer per jaar een kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. De commissie is in het verleden ondergebracht bij de Raad van Kerken, maar omdat het tegenwoordig in principe om protestantse diensten gaat, heeft de commissie voorgesteld om ondergebracht te worden bij de Protestantse Gemeente Groningen en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De kerkenraad van Damsterboord is akkoord met dit voorstel.

Onderzoek gebruik gebouwen

Zoals u weet, loopt er binnen onze kerkelijke gemeente een discussie over het gebruik van onze kerkgebouwen. Ter ondersteuning van deze discussie heeft de kerkenraad een onderzoek uitgezet bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Moeten we de huidige twee gebouwen (Emmaüskerk en Stefanuskerk) handhaven, en zo niet, welk gebouw past dan het beste bij onze identiteit? 

De PThU heeft de eerste versie van het onderzoeksrapport aan ons opgeleverd. Na een paar correcties op geleide van onze feedback, krijgen ze de ruimte om het rapport binnen het moderamen toe te lichten. Hierna vindt een discussie plaats in de kerkenraad. Het voorgenomen besluit wordt meegenomen naar een gemeenteavond, waarop de gemeenteleden samen met de kerkenraad kunnen discussiëren over het toekomstige gebruik van onze kerkgebouwen. We hopen het geheel in de tweede helft van dit jaar af te ronden.

Maandag 12 juni is de landelijke prokkelweek van start gegaan met een prokkel-sterrenslag!

Vanuit het hele land kwamen teams naar Utrecht, naar het sportcentrum Olympus.

Zondag 18 juni vierden we in de Stefanuskerk de jaarlijkse Prokkeldienst. In deze dienst ontmoeten mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar in een dienst met veel mooie muziek. Deze samenwerking komt fantastisch tot zijn recht in een gelegeheidsorkest. Er is veel geoefend om de mooie muziek in deze dienst prachtig te laten klinken. Ook hoorden we een paar prachtige gedichten. Onze predikant wist een geweldige balans te vinden in de preek die de hele kerk aansprak. De liefde en het er mogen zijn voor elkaar stond centraal. Als klap op de vuurpijl kregen we vanuit het verre Roemenië nog een prachtig cadeau via de handen van Geert Hielema, onze diaken. Een hele mooie zwaan gemaakt van origami werd door Geert vanuit den verre meegebracht naar Groningen als teken van verbondenheid tussen de beide gemeenten. We hadden een inspirerende dienst als afsluiting van een Prokkelweek vol activiteiten, die al op 12 juni begon. 

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com