Opening
Elke kerkenraadsvergadering beginnen we met de opening die bij toerbeurt door de verschillende kerkenraadsleden wordt verzorgd. Deze keer was onze predikant, Jan Wilts, aan de beurt. We spraken met elkaar over het “Onze vader” volgens Mattheüs 6. Er komt een herziene NBV en we keken naar de verschillen tussen deze versie, die van de NBV 2004 en de oecumenische versie die we in onze vieringen gebruiken. Tot slot spraken we dit gebed met elkaar uit. Door Jan zijn duidelijke toelichting en extra achtergrondinformatie was het weer een leerzame start.

Goede week
We hebben twee keer per jaar een besturenoverleg met de Walfriedraad. De laatste keer bleek dat twee van hun pastores, Peter Vos en Hilda van Schalkwijk, vanwege het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd zullen vertrekken. Het is nog onzeker of zij worden vervangen. Onze oecumenische vieringen komen daarmee ook op losse schroeven te staan.
We hebben besloten om de vieringen in de goede week van 2019 binnen onze eigen gemeente in te vullen. Bij deze diensten is iedereen van harte welkom, dus ook onze geloofsgenoten vanuit de parochie.
De gezamenlijke palmpasendienst blijft eerst nog ongewijzigd.

Toekomst van Damsterboord
De laatste tijd is de toekomst van Damsterboord een vast agendapunt. Eerder kon u al lezen dat we dit onderwerp als bezinning in de kerkenraad uitgebreid hebben besproken. Inmiddels zijn we ook in gesprek geweest met een aantal gemeenteleden, om een eerste idee te hebben wat er leeft in onze gemeente. We hebben een aantal zgn “actieve doeners” gesproken en een aantal “kritische gemeenteleden” die iets meer op afstand staan en die we niet zo vaak ontmoeten.
Dit waren mooie open gesprekken met hier en daar verrassende opmerkingen en suggesties.

De volgende stap is nu dat we van u als gemeente graag willen weten hoe u erover denkt. Als eerste zijn we nu bezig om een enquête op te stellen waarin allerlei vragen over de waarde en betekenis van onze kerk of gemeente worden gesteld. Deze komt eind van de maand beschikbaar op de website van Damsterboord. We hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden deze willen invullen en terugsturen. Juist ook die gemeenteleden die we niet zo vaak ontmoeten. U kunt de ingevulde enquête mailen naar onze scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) , maar ook downloaden uitprinten en opsturen naar ons postadres (Postbus 9145, 9703LC Groningen). Vindt u het lastig om dat via internet te doen dan kunt u ook bellen om een papieren exemplaar toegestuurd te krijgen.

Vervolgens willen we met u in gesprek. In de maanden september en oktober zullen we een aantal gespreksavonden organiseren waar u zich voor op kunt geven. Deze gesprekken zullen in kleine groepjes plaatsvinden, zodat ook iedereen aan bod komt. De resultaten hiervan zullen we dan, evenals de resultaten van de enquête in de kerkenraad bespreken. Het wil niet zeggen dat we alles ook een-op-een zullen overnemen, maar we zullen wel kijken naar wat haalbaar is en realistisch om als eerste aan te pakken. We zullen u daar natuurlijk weer over informeren.

 

Openstelling Stefanuskerk
Er is besloten om de Stefanuskerk beperkt open te stellen voor publiek. Er wordt ’s zomers veel gefietst en gewandeld en vaak lopen mensen even het paadje op naar de kerk, maar totnutoe was de kerk dan dicht. Om te beginnen zal de kerk, aansluitend aan de zondagse dienst, gedurende de zomermaanden open zijn.
Als het goed is zijn er inmiddels maatregelen genomen om te zorgen dat dat veilig kan en is de kerk al een aantal keren open geweest. Aan het eind van de middag wordt hij dan afgesloten door een vrijwilliger die een controle doet en als het nodig is ook even de wc schoonmaakt.

Dit was een verslag van de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer; we hopen dat u de enquête zult invullen en u hoort weer van ons aan het begin van het nieuwe vergaderseizoen.
Allen een goede zomer gewenst.

Namens de kerkenraad,

Annie van Dam

Het is deze week gelukt de kerk in orde te maken voor de zondagse openstelling. Vanaf zondag 17 juni is de Stefanuskerk op zondag geopend voor wie er een kijkje wil nemen. Hartelijk welkom!

Vanaf zondag 17 juni is de Stefanuskerk in Noorddijk iedere zondag open voor iedereen die even naar binnen wil. Deze prachtige middeleeuwse dorpskerk van de Protestantse Gemeente Damsterboord is cultureel erfgoed voor ons allemaal. We delen dat graag met u.

De Stefanuskerk vindt u aan de rand van Lewenborg, Noorddijkerweg 16. 

De kerk gaat elke zondag ’s morgens open en aan het einde van middag wordt hij weer gesloten. Wees vanaf een uur of elf welkom om:

De afgelopen maanden hebben we in onze kerkenraadsvergaderingen uitgebreid met elkaar

gesproken over de toekomst van Damsterboord. Deze keer hebben we kort stil gestaan bij

het proces om tot een toekomstvisie te komen. De komende tijd hebben we met een aantal

gemeenteleden vooroverleg over onze toekomst. Vervolgens zullen we de geopperde ideeën

en wensen voorleggen aan de hele gemeente en bediscussiëren.

Een afvaardiging vanuit de kerkenraad heeft regelmatig overleg met de Walfriedraad. Daar

kwam oa aan de orde dat twee van hun pastores, Peter Vos en Hilda van Schalkwijk, de

komende tijd zullen vertrekken vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Het is nog erg onzeker of zij worden vervangen. Dat kan dan weer consequenties hebben

voor onze oecumenische vieringen, zowel in vorm als frequentie. Voor de goede week van

2019 besluiten we om ons eigen spoor te trekken en deze vieringen grotendeels binnen onze

eigen gemeente te organiseren. Bij deze diensten is iedereen van harte welkom, dus ook

onze geloofsgenoten vanuit de parochie. De gezamenlijke Palmpasendienst blijft eerst nog

ongewijzigd.

Bij het agendapunt mededelingen heeft onze predikant een korte samenvatting gegeven

van zijn studiereis. Hij bezocht een Benedictijner klooster, waarbij niet alleen door het ritme

alle ruimte was voor bezinning, maar er werd ook nieuwe inspiratie opgedaan in de vorm

van een boekbespreking. Dit jaar stond een boek van John Caputo op het programma,

“What would Jesus deconstruct”.

Vanuit de Kerkrentmeesters was er een toelichting op het openstellen van de Stefanuskerk

voor publiek. In eerste instantie leek dit niet haalbaar. Met name de werkgroep pastoraat en

de “Noorddieker Noabers” waren hierover teleurgesteld. Daarom is er toch verder gekeken

naar ‘wat kan er wel’. Er is besloten om gedurende de zomermaanden aansluitend aan de

zondagsdienst de kerk open te stellen. Daar moeten nog een aantal dingen voor gebeuren.

De toren moet op slot kunnen, ook de kostbaarheden moeten achter slot en grendel. We

moeten nog uitzoeken of dit geen verzekeringsproblemen veroorzaakt en er is nog een

vrijwilliger nodig die de coördinatie wil doen.

 

Henk Heidekamp

Afgelopen zondag 15 april is er voor de inwoners van Meerstad weer een creatieve ontmoetingsmiddag georganiseerd in Meerstad in de samenwerkingsschool Meeroevers. Samen met de omliggende protestantse gemeentes en inwoners van Meerstad hebben we deze middag voorbereid. Het thema was deze keer vrede, geënt op het lied ‘Imagine’ van John Lennon.

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com