De afgelopen maanden hebben we in onze kerkenraadsvergaderingen uitgebreid met elkaar

gesproken over de toekomst van Damsterboord. Deze keer hebben we kort stil gestaan bij

het proces om tot een toekomstvisie te komen. De komende tijd hebben we met een aantal

gemeenteleden vooroverleg over onze toekomst. Vervolgens zullen we de geopperde ideeën

en wensen voorleggen aan de hele gemeente en bediscussiëren.

Een afvaardiging vanuit de kerkenraad heeft regelmatig overleg met de Walfriedraad. Daar

kwam oa aan de orde dat twee van hun pastores, Peter Vos en Hilda van Schalkwijk, de

komende tijd zullen vertrekken vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Het is nog erg onzeker of zij worden vervangen. Dat kan dan weer consequenties hebben

voor onze oecumenische vieringen, zowel in vorm als frequentie. Voor de goede week van

2019 besluiten we om ons eigen spoor te trekken en deze vieringen grotendeels binnen onze

eigen gemeente te organiseren. Bij deze diensten is iedereen van harte welkom, dus ook

onze geloofsgenoten vanuit de parochie. De gezamenlijke Palmpasendienst blijft eerst nog

ongewijzigd.

Bij het agendapunt mededelingen heeft onze predikant een korte samenvatting gegeven

van zijn studiereis. Hij bezocht een Benedictijner klooster, waarbij niet alleen door het ritme

alle ruimte was voor bezinning, maar er werd ook nieuwe inspiratie opgedaan in de vorm

van een boekbespreking. Dit jaar stond een boek van John Caputo op het programma,

“What would Jesus deconstruct”.

Vanuit de Kerkrentmeesters was er een toelichting op het openstellen van de Stefanuskerk

voor publiek. In eerste instantie leek dit niet haalbaar. Met name de werkgroep pastoraat en

de “Noorddieker Noabers” waren hierover teleurgesteld. Daarom is er toch verder gekeken

naar ‘wat kan er wel’. Er is besloten om gedurende de zomermaanden aansluitend aan de

zondagsdienst de kerk open te stellen. Daar moeten nog een aantal dingen voor gebeuren.

De toren moet op slot kunnen, ook de kostbaarheden moeten achter slot en grendel. We

moeten nog uitzoeken of dit geen verzekeringsproblemen veroorzaakt en er is nog een

vrijwilliger nodig die de coördinatie wil doen.

 

Henk Heidekamp

Afgelopen zondag 15 april is er voor de inwoners van Meerstad weer een creatieve ontmoetingsmiddag georganiseerd in Meerstad in de samenwerkingsschool Meeroevers. Samen met de omliggende protestantse gemeentes en inwoners van Meerstad hebben we deze middag voorbereid. Het thema was deze keer vrede, geënt op het lied ‘Imagine’ van John Lennon.

 

Landelijk gezien is de kerk volop in beweging. In het rapport “Kerk 2025” laat de PKN zien dat zij hierin meebeweegt. Dat is noodzakelijk, want het aantal kerkgangers loopt terug. De organisatie van de kerk moet hierop inspelen en afgeslankt worden. Daarnaast krijgen kerken meer vrijheid om te bepalen hoe zij Gemeente van Christus willen zijn.

Ook in Damsterboord zijn we daarmee bezig. Hier merken we ook de vergrijzing en de terugloop van kerkgangers. We concentreren ons meer op één plek (de Stefanuskerk en Kerkenheem) en proberen het aanbod te verbreden door bijvoorbeeld thema-avonden te organiseren.

Als kerkenraad staan we voor de keuze wat Damsterboord te bieden heeft. Dat is geen gemakkelijke vraag en daar nemen we als kerkenraad dan ook ruim de tijd voor. Vooralsnog gebeurt dat door ons tijdens de kerkenraadsvergaderingen te bezinnen op dit onderwerp. Het is een geestelijk proces, waarin we praten over wat voor ons belangrijk is, wat ons bindt.

Na de kerkdienst van zondag 11 februari, bent u van harte welkom om mee te wandelen met onze winterwandeling olv Ellen Rigtering

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com