Nieuwe ontwikkeling bij onze zoektocht naar kerk-zijn in de huidige tijd.

Tijdens het proces waarin de kerkenraad zich beraadt op de toekomst van Damsterboord kwamen we in contact met Mark de Jager. Hij studeert theologie aan de PThU in Groningen en woont in de wijk Lewenborg. Hij las over onze zoektocht in KerkinStad en vroeg of een pioniersplek vanuit Damsterboord in de wijk Lewenborg een optie zou kunnen zijn. We hebben hem uitgenodigd om in de kerkenraadsvergadering van februari jl. uit te leggen wat dat inhoudt en welke mogelijkheden hij ziet.
Pioniersplekken zijn gericht op nieuwe vormen van aanwezig zijn in de maatschappij, ondersteund door de bestaande protestantse gemeente. Maar deze plekken zijn veel minder gebonden aan de regels van de PKN. Er wordt daarbij samengewerkt met anderen uit de wijk, zowel afkomstig uit andere kerkgenootschappen als niet- kerkelijken. Zo kunnen er veel gemakkelijker nieuwe initiatieven ontwikkeld worden, zonder dat er een heel bestuurlijk apparaat opgezet hoeft te worden. De landelijke PKN kan dit ondersteunen en meesubsidiëren.

 Uit de gesprekken met u als gemeente over de toekomst kwam naar voren dat we het belangrijk vinden om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de behoefte aan andersoortige diensten, meer doordeweekse activiteiten en meer ruimte voor bezinning. Vanuit zo’n pioniersplek is het gemakkelijk om hiermee te experimenteren, ook omdat dit meer en andere vrijwilligers vraagt dan degenen die nu al jarenlang hun diensten aanbieden aan Damsterboord.
De kerkenraad heeft dan ook besloten dat een dergelijke pioniersplek een hele goede manier is om nieuwe initiatieven een kans te geven en meer mensen in Lewenborg in contact te brengen met de kernwaarden die wij belangrijk vinden, de hoop van waaruit wij leven. Maar ook omgekeerd, dat wij als Damsterboord iets leren van de maatschappij om ons heen.

De pioniersplek zal worden uitgevoerd onder de paraplu van Damsterboord, waarbij de kernwaarden van onze gemeente voorop blijven staan. Zoals in het eerdere onderzoek van de PThU over onze gebouwen naar voren kwam, zijn dat gemeenschap, ontmoeting, openheid, trouw en eigenheid. Mark de Jager zal in eerste instantie hierin het voortouw nemen.

De eerste stap is dat er een pioniersteam gevormd wordt, vanuit Damsterboord zijn inmiddels enkele mensen benaderd. Daarnaast zal iemand van de Walfriedgemeenschap worden gevraagd, twee wijkbewoners die niet-kerkelijk zijn maar wel de kerk een warm hart toedragen en nog één of twee wijkbewoners van andere kerkgenootschappen. Dit team zal een verkenning gaan doen in de wijk Lewenborg naar de vragen die er liggen. Zodra het team compleet is zullen we dat hier aan u voorstellen.

Kleine initiatieven kunnen al wel van de grond komen maar de eerste fase zal vooral bestaan uit luisteren. Vervolgens wordt er een plan opgesteld dat aan de kerkenraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze eerste fase neemt ruim een jaar in beslag. Daarna gaan de activiteiten echt van start.

Om bovenstaande nader toe te lichten organiseren we op zondag 24 maart na de dienst een gemeentegesprek in Kerkenheem. We zullen dan uitgebreid ingaan op de mogelijkheden van een pioniersplek en er is ruimte voor vragen. Mark de Jager is hiervoor ook uitgenodigd, zodat u kennis met hem kunt maken.

Misschien wilt u meer weten over de opzet van pioniersplekken in de PKN. U vindt alle informatie op de website van de PKN: https://www.protestantsekerk.nl/pionieren/ . U kunt daar ook een brochure downloaden.

Annie van Dam (voorzitter)

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com