Het contact met de gemeente

De afgelopen periode hebben we met u als gemeente contact gehad over de toekomst van Damsterboord. Wij hebben u gevraagd de enquête in te vullen en ook hebben we een gespreksronde georganiseerd om met u in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente.

De enquêtes die wij ontvingen zijn vooral ingevuld door de meer betrokken gemeenteleden. Ook aan de gespreksavonden hebben vooral gemeenteleden meegedaan die regelmatig de diensten bezoeken of actief zijn in onze gemeente.

De kernwaarden van onze gemeente

We kunnen terugzien op twee avonden

met goede open gesprekken waarbij iedereen zijn of haar inbreng had. Het is mooi om horen dat wat wij in de kerkenraad vóór de zomer als kernwaarden van onze gemeente hebben benoemd, door u als betrokken gemeenteleden ook zo ervaren wordt. Het vormen van een gemeenschap en de verbinding met de samenleving komen steeds terug als waardevolle kenmerken van onze gemeente. Men wordt vooral geïnspireerd door de ontmoeting, beleving en bezinning. Er werd ook steeds genoemd  dat we meer zichtbaar zouden moeten zijn in de wijk en dat we daar een actievere rol zouden moeten spelen.

Geldt dit voor iedereen?

Voor de mensen die regelmatig de zondagse dienst bezoeken of meedoen aan andere activiteiten zoals de gespreksgroepen hoeft er niet zo nodig veel te veranderen. Maar voor de niet-kerkgangers kan dit heel anders liggen. Ook voor jongeren (25-50ers) spreekt de traditionele manier van kerk-zijn vaak minder aan. Het is lastig te achterhalen wat de wensen of behoeften zijn van deze groepen. De vraag is hoe we daarachter komen en hoe je daarop in zou  kunnen spelen zonder dat we de trouwe kerkgangers verliezen.

Kansen en mogelijkheden

Er zijn allerlei suggesties gedaan voor grotere of kleinere aanpassingen bij de vieringen. Het experimenteren met af en toe een andersoortige dienst, voorbereid door of samen met gemeenteleden zou een mogelijkheid kunnen zijn.

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of er behoefte is aan meer doordeweekse activiteiten of projecten en of aan het bieden van meer ruimte voor bezinning.

En dan een actievere rol van Damsterboord in de wijk. Inmiddels hebben we daar, naast de bestaande activiteiten, een klein begin mee gemaakt na overleg met de coördinator van Het Dok en vertegenwoordigers van het WIJ-team. Zo hebben we een bijdrage geleverd aan de buurtcamping aan het begin van de zomervakantie. Ook is er dit najaar een gespreksgroep in ‘t Dok van start gegaan voor wijkbewoners. Misschien behoort meer samenwerking met de Voedselbank, in de vorm van projecten die zij ondersteunen, tot de mogelijkheden. Het aanbieden van activiteiten voor de jeugd van Lewenborg vanuit Kerkenheem zou ook een kans kunnen zijn.

Bij alles geldt dat voor nieuwe initiatieven het van belang is om eerst te kijken wat de vraag is.

Communicatie

Het is belangrijk om van binnen naar buiten te werken. Dus niet de mensen binnen de kerkmuren proberen te halen, maar juist erop uit gaan en laten zien wie we zijn, wat we doen en waarom wij onze gemeente zo waardevol vinden.

De communicatie is op dit moment één van onze zwakke schakels. Voor het up-to-date maken  van onze website zijn we al langer op zoek naar versterking en misschien dat een facebookpagina ook beter zou werken. De vindbaarheid van Damsterboord op internet laat te wensen over. Misschien speelt de onbekendheid van de naam “Damsterboord” buiten onze kring daar ook een rol in. Maar ook de gewone buurtkrantjes kunnen we vaker gebruiken om aandacht te vragen voor activiteiten.
We moeten erover nadenken hoe we dit beter kunnen organiseren.

Het proces

Gaandeweg het proces maken we kleine stapjes en ontwikkelen zich nieuwe inzichten. Soms maken we even pas op de plaats om ons te beraden op de volgende  stap. Het op weg zijn met elkaar als kerkenraad , maar vooral ook met u als gemeente is een waardevol proces. De weg die we gaan ligt niet vast.  Onderweg wordt langzaam maar zeker duidelijk waar onze kansen en mogelijkheden liggen. Wij zullen ons nu beraden op hoe we hier verder invulling aan kunnen geven.

We zullen u zoveel mogelijk blijven informeren over de ontwikkelingen en ook nu de enquête afgesloten is, stellen we het op prijs als u met ons mee blijft denken!

Annie van Dam, voorzitter kerkenraad

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com