De afgelopen maanden hebben we in onze kerkenraadsvergaderingen uitgebreid met elkaar

gesproken over de toekomst van Damsterboord. Deze keer hebben we kort stil gestaan bij

het proces om tot een toekomstvisie te komen. De komende tijd hebben we met een aantal

gemeenteleden vooroverleg over onze toekomst. Vervolgens zullen we de geopperde ideeën

en wensen voorleggen aan de hele gemeente en bediscussiëren.

Een afvaardiging vanuit de kerkenraad heeft regelmatig overleg met de Walfriedraad. Daar

kwam oa aan de orde dat twee van hun pastores, Peter Vos en Hilda van Schalkwijk, de

komende tijd zullen vertrekken vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Het is nog erg onzeker of zij worden vervangen. Dat kan dan weer consequenties hebben

voor onze oecumenische vieringen, zowel in vorm als frequentie. Voor de goede week van

2019 besluiten we om ons eigen spoor te trekken en deze vieringen grotendeels binnen onze

eigen gemeente te organiseren. Bij deze diensten is iedereen van harte welkom, dus ook

onze geloofsgenoten vanuit de parochie. De gezamenlijke Palmpasendienst blijft eerst nog

ongewijzigd.

Bij het agendapunt mededelingen heeft onze predikant een korte samenvatting gegeven

van zijn studiereis. Hij bezocht een Benedictijner klooster, waarbij niet alleen door het ritme

alle ruimte was voor bezinning, maar er werd ook nieuwe inspiratie opgedaan in de vorm

van een boekbespreking. Dit jaar stond een boek van John Caputo op het programma,

“What would Jesus deconstruct”.

Vanuit de Kerkrentmeesters was er een toelichting op het openstellen van de Stefanuskerk

voor publiek. In eerste instantie leek dit niet haalbaar. Met name de werkgroep pastoraat en

de “Noorddieker Noabers” waren hierover teleurgesteld. Daarom is er toch verder gekeken

naar ‘wat kan er wel’. Er is besloten om gedurende de zomermaanden aansluitend aan de

zondagsdienst de kerk open te stellen. Daar moeten nog een aantal dingen voor gebeuren.

De toren moet op slot kunnen, ook de kostbaarheden moeten achter slot en grendel. We

moeten nog uitzoeken of dit geen verzekeringsproblemen veroorzaakt en er is nog een

vrijwilliger nodig die de coördinatie wil doen.

 

Henk Heidekamp

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com