Landelijk gezien is de kerk volop in beweging. In het rapport “Kerk 2025” laat de PKN zien dat zij hierin meebeweegt. Dat is noodzakelijk, want het aantal kerkgangers loopt terug. De organisatie van de kerk moet hierop inspelen en afgeslankt worden. Daarnaast krijgen kerken meer vrijheid om te bepalen hoe zij Gemeente van Christus willen zijn.

Ook in Damsterboord zijn we daarmee bezig. Hier merken we ook de vergrijzing en de terugloop van kerkgangers. We concentreren ons meer op één plek (de Stefanuskerk en Kerkenheem) en proberen het aanbod te verbreden door bijvoorbeeld thema-avonden te organiseren.

Als kerkenraad staan we voor de keuze wat Damsterboord te bieden heeft. Dat is geen gemakkelijke vraag en daar nemen we als kerkenraad dan ook ruim de tijd voor. Vooralsnog gebeurt dat door ons tijdens de kerkenraadsvergaderingen te bezinnen op dit onderwerp. Het is een geestelijk proces, waarin we praten over wat voor ons belangrijk is, wat ons bindt.

Tot nu toe heeft dat geleid tot twee belangrijke kernwoorden: hoop en liefde. In een wereld waarin onrecht en armoede aan de orde van de dag zijn, schenkt het geloof ons de hoop op een betere wereld, waarin onvoorwaardelijke liefde voor de medemens de praktijk is. De voorbeelden uit de Bijbel zijn daarin nog steeds even actueel als 2000 jaar geleden. Overal waar die liefde zich manifesteert – of zelfs maar de hoop daarop – ervaren wij God.

Naast die kernwoorden hebben we ook gekeken naar de sterke en zwakke punten van onze gemeente. Sterke punten zijn dat we een hechte en betrouwbare gemeenschap vormen, waarin we aandacht hebben voor elkaar en waarin veel taken uitgevoerd kunnen worden. Ook zijn we niet bang om nieuwe dingen te proberen en contacten te zoeken, buiten onze kerkelijke gemeente, met andere organisaties. Zwakke punten zijn allereerst dat we niet zichtbaar zijn voor de ‘buitenwereld’. We lopen niet te koop met wat wij te bieden hebben. Daarnaast voelen met name jonge mensen zich veelal niet betrokken bij het kerkelijk leven van Damsterboord.

De volgende stap is het identificeren van onze doelgroepen. Die doelgroepen kunnen we op veel verschillende manieren vastleggen en overlappen met elkaar: wel of niet kerkgaand, wel of niet ingeschreven, jong of oud, alleengaand, noem maar op. Wat hebben we deze doelgroepen te bieden (de wat-vraag), en in welke vorm (de hoe-vraag). We zien dat er binnen onze gemeente al aandacht is voor een flink aantal doelgroepen. We bieden die doelgroepen verschillende dingen aan, zoals kerkdiensten, huisbezoeken, gespreksavonden of samen eten. Het gaat hierbij steeds om een concrete behoefte, waarbij één of meerdere mensen in de gemeente zich geroepen voelen om hiermee aan de slag te gaan. Kijken we echter naar de toekomst van onze kerk, dan moeten we ook kijken naar de doelgroepen die we niet duidelijk in beeld hebben. Het is lastig om voor deze doelgroepen te bepalen waar zij behoefte aan hebben, laat staan in welke vorm.

Zoals u kunt lezen, zijn we nog in een inventariserende fase. Voor die inventarisatie missen we nog een belangrijk onderdeel: wat wordt er van ons gevraagd in de huidige situatie? Van daaruit zullen we kijken naar de mogelijkheden die er zijn, en welke keuzes we willen maken voor de middellange termijn. Als kerkenraad willen en kunnen we deze vragen niet alleen beantwoorden, en is de bijdrage van gemeenteleden en andere betrokkenen noodzakelijk. We zullen tijdens het proces daarom ook een beroep op u doen. Daarover hoort u binnenkort meer.

Namens de kerkenraad,

Dennis van der Laan (scriba)

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com