Lampionnendienst op 11 november.

Een speciale kerkdienst in het teken van Sint Maarten, op zondag 11 november. Alle kinderen mogen hun lampion meenemen naar de kerk.

Vanuit de werkgroep pastoraat

De Stefanuskerk in Noorddijk is de laatste tijd door veel mensen op zondagmiddag bezocht. Deze kerk is cultureel erfgoed en is dus eigenlijk van ons allemaal, veel mensen hechten eraan.

 

Al vanaf de 12e eeuw wordt er wereldwijd in de Kerk op 2 november op velerlei manieren aandacht besteed aan de overledenen.

De protestantse gemeente Damsterboord opent daarom dit jaar op 2 november van 18.30 – 20.30 uur haar deur voor iedereen in onze omgeving die behoefte heeft om stil te staan bij dierbare overledenen. Dit kan door middel van het aansteken  van een kaars of om gewoon even stil te zijn of anderszins.

Op gezette tijden zullen er korte meditatieve momenten zijn, waarbij u wel of niet kunt aansluiten.

In de volgende publicatie, in  de loop van oktober, kunt u hierover meer lezen, of u kunt dan hierover  onze website bezoeken.

Annie van Dam

Jaarlijks maakt onze predikant een jaarverslag. Dit document biedt handvaten voor de bezinningsonderwerpen die we binnen de kerkenraad bespreken. Dit jaar stond dit voor een deel in het licht van ons proces van de toekomstverkenning. In dat proces onderzoeken we “wat” we zijn, wat we waardevol vinden en willen behouden. En we kijken naar ontwikkelingen en kansen.

Met de discussie met onze gemeente of met de uitkomst van de uitgezette enquête, kunnen we ook andere aspecten die de gemeenteleden belangrijk vinden, meenemen. Dit helpt ons een stip op de horizon te zetten. We hopen met elkaar ook de vraag te beantwoorden “hoe” we dit alles kunnen bereiken. Wat moet er gebeuren om op die stip uit te komen.

Als u dit leest hebben we de resultaten van de enquête in beeld gebracht en binnenkort zijn de gesprekken met u als gemeente. De volgende keer zullen we daarover informeren.

Onze jaarrekening is door de kerkenraad vastgesteld. Dit is een document met veel getallen. Om geïnteresseerde kerkenraadsleden wat meer inzicht te geven, organiseert de KRM nog een extra toelichting, om iets dieper op de getallen in te gaan. De jaarrekening ligt ter inzage bij de secretaris. Op 16 september ligt deze ook ter inzage achter in de kerk.

Voor 30 september staat de uitzwaaidienst gepland. In deze dienst willen we een aantal vrijwilligers in het zonnetje zetten die jarenlang veel goed werk voor onze gemeente hebben verzet.

 

Henk Heidekamp

Opening
Elke kerkenraadsvergadering beginnen we met de opening die bij toerbeurt door de verschillende kerkenraadsleden wordt verzorgd. Deze keer was onze predikant, Jan Wilts, aan de beurt. We spraken met elkaar over het “Onze vader” volgens Mattheüs 6. Er komt een herziene NBV en we keken naar de verschillen tussen deze versie, die van de NBV 2004 en de oecumenische versie die we in onze vieringen gebruiken. Tot slot spraken we dit gebed met elkaar uit. Door Jan zijn duidelijke toelichting en extra achtergrondinformatie was het weer een leerzame start.

Goede week
We hebben twee keer per jaar een besturenoverleg met de Walfriedraad. De laatste keer bleek dat twee van hun pastores, Peter Vos en Hilda van Schalkwijk, vanwege het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd zullen vertrekken. Het is nog onzeker of zij worden vervangen. Onze oecumenische vieringen komen daarmee ook op losse schroeven te staan.
We hebben besloten om de vieringen in de goede week van 2019 binnen onze eigen gemeente in te vullen. Bij deze diensten is iedereen van harte welkom, dus ook onze geloofsgenoten vanuit de parochie.
De gezamenlijke palmpasendienst blijft eerst nog ongewijzigd.

Toekomst van Damsterboord
De laatste tijd is de toekomst van Damsterboord een vast agendapunt. Eerder kon u al lezen dat we dit onderwerp als bezinning in de kerkenraad uitgebreid hebben besproken. Inmiddels zijn we ook in gesprek geweest met een aantal gemeenteleden, om een eerste idee te hebben wat er leeft in onze gemeente. We hebben een aantal zgn “actieve doeners” gesproken en een aantal “kritische gemeenteleden” die iets meer op afstand staan en die we niet zo vaak ontmoeten.
Dit waren mooie open gesprekken met hier en daar verrassende opmerkingen en suggesties.

De volgende stap is nu dat we van u als gemeente graag willen weten hoe u erover denkt. Als eerste zijn we nu bezig om een enquête op te stellen waarin allerlei vragen over de waarde en betekenis van onze kerk of gemeente worden gesteld. Deze komt eind van de maand beschikbaar op de website van Damsterboord. We hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden deze willen invullen en terugsturen. Juist ook die gemeenteleden die we niet zo vaak ontmoeten. U kunt de ingevulde enquête mailen naar onze scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) , maar ook downloaden uitprinten en opsturen naar ons postadres (Postbus 9145, 9703LC Groningen). Vindt u het lastig om dat via internet te doen dan kunt u ook bellen om een papieren exemplaar toegestuurd te krijgen.

Vervolgens willen we met u in gesprek. In de maanden september en oktober zullen we een aantal gespreksavonden organiseren waar u zich voor op kunt geven. Deze gesprekken zullen in kleine groepjes plaatsvinden, zodat ook iedereen aan bod komt. De resultaten hiervan zullen we dan, evenals de resultaten van de enquête in de kerkenraad bespreken. Het wil niet zeggen dat we alles ook een-op-een zullen overnemen, maar we zullen wel kijken naar wat haalbaar is en realistisch om als eerste aan te pakken. We zullen u daar natuurlijk weer over informeren.

 

Openstelling Stefanuskerk
Er is besloten om de Stefanuskerk beperkt open te stellen voor publiek. Er wordt ’s zomers veel gefietst en gewandeld en vaak lopen mensen even het paadje op naar de kerk, maar totnutoe was de kerk dan dicht. Om te beginnen zal de kerk, aansluitend aan de zondagse dienst, gedurende de zomermaanden open zijn.
Als het goed is zijn er inmiddels maatregelen genomen om te zorgen dat dat veilig kan en is de kerk al een aantal keren open geweest. Aan het eind van de middag wordt hij dan afgesloten door een vrijwilliger die een controle doet en als het nodig is ook even de wc schoonmaakt.

Dit was een verslag van de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer; we hopen dat u de enquête zult invullen en u hoort weer van ons aan het begin van het nieuwe vergaderseizoen.
Allen een goede zomer gewenst.

Namens de kerkenraad,

Annie van Dam

Er is voor het komend seizoen 2018-2019 een gevarieerd aanbod van gesprekskringen in Damsterboord. Er zijn open avonden (of middagen) waar u zo kunt binnenlopen en meedoen. Er zijn ook groepen die regelmatig bij elkaar komen, meestal één keer per maand. De eerste groepen beginnen in september, andere in oktober. 
De gesprekskringen staan voor ieder open, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. En bent u niet zeker of u me wilt doen; u kunt altijd een keer komen proberen.
Sommige kringen richten zich op een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld pubers, inwoners van de MEERdorpen.  En ook dan geldt: ieder uit de doelgroep is welkom.

De kringen zijn
* pubereetgroep
* "samenkring" voor mensen met een verstandelijke beperking
* gesprekskring Engelbert, voor inwoners van Engelbert, Middelbert, Klein Harkstede en Meerstad
* Bijbelkring Emmaüskerk, over de verbinding tussen oude verhalen en ons leven
* gesprekskring Kerkenheem, over wat er echt toe doet in ons leven
* "tijd voor een goed gesprek" (in wijkcentrum Het Dok) voor inwoners van stadsdeel Oost

Daarnaast zijn er open avonden, onder andere over de toekomst van onze kerkelijke gemeente en over Sint Franciscus. Alle informatie vindt u als hier klikt: folder gespreksgroepen 2018-2019

namens de werkgroep pastoraat: van harte welkom!

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com