Kerkdiensten in de kerstperiode

maandag 24 december, kerstavond
20.30 uur Dorpskerk Engelbert, mmv kinderkoor OBS Driebond
22.00 uur Stefanuskerk Noorddijk, mmv Helmer Roelofs, bariton

In deze beide kerkdiensten van de kerstavond beogen we het kersteest toegankelijk te maken voor ieder – kerklid of niet – die te weinig heeft aan het sprookje van de welgevulde winkelkar uit de reclame en die op zoek is naar een beter verhaal, het echte kerstverhaal.

dinsdag 25 december, kerstochtend
10.00 uur Stefanuskerk Noorddijk, kerstspel door de kinderen, elk kind kan meedoen - er ligt van alles klaar. Verder: samen mooie kerstliederen zingen met cantor Grietie Hollenga en horen van het woord dat mens wordt.

 

En verder:
zondag 23 december, vierde advent
kerkdienst waarin de lezingen met twee afbeeldingen van beroemde beeldende kunt uit de middeleeuwen geïillustreerd worden: een gebeeldhouwd kapiteel uit de Saint Sernin in Toulouse en Van Eijcks "Lam Gods" uit de Sint Bavo in Gent.

Voorganger in de diensten op 23, 24 en 25 december: ds Jan Wilts, organist Gerard van Reenen.

zondag 30 december, zondag na kerst
Stefanuskerk Noorddijk, 10.00 uur, gastvoorganger, ds H van Houte.

meer info in onze nieuwsbrief (nr 70): link naar Nieuwsbrief nr 70

Nieuwsbrief 69, van 2 november 2018, staat on-line, klik hier: Nieuwsbrief 69

Openbaring van Johannes. 

“Openbaring van Johannes” zo heet het laatste Bijbelboek, kortweg: “Openbaring”. Wie eraan begint, tuimelt van de ene scène in de andere, van het ene beeldverslag in het andere. Heftige, gruwelijke, weerzinwekkende, liefdevolle, troostende en moedgevende scènes wisselen elkaar af. Een zekere Johannes, de schrijver, verblijft op een eiland en ziet al deze beelden als visioenen voor zich. 

Hoe kun je dat lezen?

Het contact met de gemeente

De afgelopen periode hebben we met u als gemeente contact gehad over de toekomst van Damsterboord. Wij hebben u gevraagd de enquête in te vullen en ook hebben we een gespreksronde georganiseerd om met u in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente.

De enquêtes die wij ontvingen zijn vooral ingevuld door de meer betrokken gemeenteleden. Ook aan de gespreksavonden hebben vooral gemeenteleden meegedaan die regelmatig de diensten bezoeken of actief zijn in onze gemeente.

De kernwaarden van onze gemeente

We kunnen terugzien op twee avonden

Jaarlijks maakt onze predikant een jaarverslag. Dit document biedt handvaten voor de bezinningsonderwerpen die we binnen de kerkenraad bespreken. Dit jaar stond dit voor een deel in het licht van ons proces van de toekomstverkenning. In dat proces onderzoeken we “wat” we zijn, wat we waardevol vinden en willen behouden. En we kijken naar ontwikkelingen en kansen.

Met de discussie met onze gemeente of met de uitkomst van de uitgezette enquête, kunnen we ook andere aspecten die de gemeenteleden belangrijk vinden, meenemen. Dit helpt ons een stip op de horizon te zetten. We hopen met elkaar ook de vraag te beantwoorden “hoe” we dit alles kunnen bereiken. Wat moet er gebeuren om op die stip uit te komen.

Als u dit leest hebben we de resultaten van de enquête in beeld gebracht en binnenkort zijn de gesprekken met u als gemeente. De volgende keer zullen we daarover informeren.

Onze jaarrekening is door de kerkenraad vastgesteld. Dit is een document met veel getallen. Om geïnteresseerde kerkenraadsleden wat meer inzicht te geven, organiseert de KRM nog een extra toelichting, om iets dieper op de getallen in te gaan. De jaarrekening ligt ter inzage bij de secretaris. Op 16 september ligt deze ook ter inzage achter in de kerk.

Voor 30 september staat de uitzwaaidienst gepland. In deze dienst willen we een aantal vrijwilligers in het zonnetje zetten die jarenlang veel goed werk voor onze gemeente hebben verzet.

 

Henk Heidekamp

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com