In de kerkenraadsvergadering van maart 2019 begonnen we met een moment van bezinning. Daarbij stond ook deze keer een samenvatting van het proefschrift van Jacobine Gelderloos centraal. “Sporen van God in het dorp”. Zij is de projectleider van de dorpskerkenbeweging van de PKN. Jolanda Tuma, geen onbekende binnen onze gemeente Damsterboord, is daarvan de ambassadeur.

De centrale vraag was: Wat beweegt ons, wat is onze motivatie?

Daar waar de drempel van de kerk soms hoog is kan je door zichtbaarheid buiten de kerk en door het organiseren van evenementen in de maatschappij, iets betekenen voor mensen die we normaal moeilijker bereiken. Onze drijvende kracht is daarbij het verlangen naar ontmoeten, het samen optrekken. We hopen te ontdekken wat mensen bezighoudt en we hopen de verbinding te leggen met de samenleving.
We hebben stil gestaan bij onze rituelen. Met deze rituelen vieren we iets dat we op een andere manier niet tastbaar kunnen maken. We brengen verhalen in de praktijk en we proberen, geholpen door die rituelen, inspiratie te blijven vinden.

In het verlengde hiervan besluiten we om Jolanda Tuma uit te nodigen voor onze tweejaarlijkse kerkenraadsactiviteit. We kunnen ons dan verder verdiepen in de mogelijkheden van een dorpskerk.

 

Na de bezinning was er aandacht voor de zakelijke kant van ons kerk zijn.

De jaarrekeningen en begroting van de Diaconie zijn gepasseerd.

We hebben over het initiatief om een pioniersplek te starten met elkaar van gedachten gewisseld en een aantal initiatieven in dat kader de revue laten passeren.

 

Een vast agendapunt is altijd een rondje langs de werkgroepen waarin we op de hoogte gebracht worden van de laatste ontwikkelingen binnen de werkgroepen.

Vanuit de werkgroep pastoraat is een avond over dementie georganiseerd. Deze was zeer geslaagd. Voor 16 maart staat een workshop “Creatief met Stefanus” op het programma.

De verschillende werkgroepen hebben dringend versterking nodig. We hopen dat de mensen die we binnenkort zullen benaderen dit serieus willen overwegen.

Voor de komende tijd zal onze communicatie via de website aandacht krijgen. Ondersteund door de deskundigheid vanuit de PKN willen we werken aan een nieuwe site.

 

De vergadering werd afgesloten met een prachtig gebed over de 40-dagen tijd.

Henk Heidekamp

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com