Welkom bij de gemeente Damsterboord!

De Protestantse Gemeente Damsterboord is op 29 mei 2005 opgericht. Ze is de voortzetting van de Hervormde Gmeente Oosterhunze en de Gereformeerde Kerk Lewenborg te Groningen.
Damsterboord is een zelfstandige protestantse gemeente die de oostrand van de stad Groningen omvat. Daartoe behoren de stadswijken Lewenborg en Ulgersmaborg, Drielanden, Zilvermeer en Ruischerwaard en de dorpen Noorddijk, Ruischerbrug, Oosterhoogebrug, Middelbert en Engelbert.

's Zondags is er dienst in één van de twee kerkgebouwen: de Stefanuskerk in Noorddijk of de Emmaüskerk in Lewenborg.

Damsterboord werkt nauw samen met de Rooms-Katholieke Walfriedparochie in Lewenborg. Elke eerste zondag van de maand is er een oecumenische dienst die gezamenlijk voorbereid wordt en waarin wisselend een Rooms-Katholieke of protestantse voorganger de dienst leidt.

      


In grote lijnen volgen we de "oecumenisch-protestantse" liturgie, zoals die ook in het Dienstboek voor de Protestantse Kerk te vinden is. De Schriftlezingen zijn in de regel volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster dat daarin staat.

Elke zondag is er kindernevendienst en oppas. Na afloop van de diensten is er een kopje koffie of thee. De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad en het dagelijks bestuur daarvan: het moderamen. Verder zijn er werkgroepen voor het beheer en de diakonie, voor het pastoraat en het jongerenwerk. Er zijn ook verschillende gespreksgroepen.
Kom gerust eens naar een dienst, een rooster van de kerkdiensten vindt u elders op deze website.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com