Gespreksgroep “Een goed gesprek”

een gespreksgroep voor alle wijkbewoners van Lewenborg en omgeving van welke levensovertuiging dan ook

Door het jaar heen voeren we in wijkcentrum Het Dok gesprekken met aandacht voor elkaar over levensvragen die ons bezighouden.