Gespreksgroep “Een goed gesprek”

 een gespreksgroep voor alle wijkbewoners van Lewenborg en omgeving van welke levensovertuiging dan ook

In de gezellige huiskamer van Vrouwencentrum De Boei voeren we gesprekken met aandacht voor elkaar over levensvragen die ons bezighouden

Ongeveer eens per maand op woensdagavond van 19.30-21.00 uur, wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, Lewenborg.