Gesprekskring Engelbert

voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving

De gesprekskring Engelbert is een kring waarin zowel mensen met als zonder kerkelijke achtergrond zich thuis voelen. Wat hen bindt is dat ze het fijn vinden af en toe een goed inhoudelijk gesprek te voeren met elkaar.

Gezamenlijk wordt een onderwerp gekozen dat een van hen bezighoudt: iets uit de politiek of de actualiteit, of over een boek. Eén of twee keer per jaar kijken we samen naar een film en praten daarover na.

Ongeveer eens per maand komt de kring op woensdagmiddag van 15:00 – ca. 16:30 uur in de huiskamer van Het Spoorheem (Woldjerspoorweg) bij elkaar.